Hybrididentitet med Azure Stack

Behovet for å holde programkomponenter lokalt behøver ikke være et hinder for å benytte skyteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinne seg lokalt mens de har interaksjoner med komponenter som kjører i den offentlig Azure-skyen. Denne planen gir team mulighet til å administrere identiteter for brukere i tillegg til programmer på en konsistent måte på tvers av skyene.

Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn't have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Konfigurer en Azure Active Directory-leier.

Opprett brukere.

Distribuer, administrer og operer programressurser på Azure og Azure Stack.

Opprett tjenesteprinsipper.

Distribuer med tjenesteprinsipper.

Programressurser kan kommunisere over nettverk.

  1. 1 Konfigurer en Azure Active Directory-leier.
  2. 2 Opprett brukere.
  3. 3 Distribuer, administrer og operer programressurser på Azure og Azure Stack.
  1. 4 Opprett tjenesteprinsipper.
  2. 5 Distribuer med tjenesteprinsipper.
  3. 6 Programressurser kan kommunisere over nettverk.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Stack

Azure Stack er en hybrid skyplattform som lar deg bruke Azure-tjenester lokalt.

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder.

Azure Active Directory

Les om hvordan du kan synkronisere kataloger og aktivere enkel pålogging med Azure Active Directory (Azure AD).

Relaterte løsningsarkitekturer

Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways than cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it far easier for organizations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.