Hybrid HPC i Azure med HPC Pack

Microsoft HPC Pack er en gratis HPC-løsning (databehandling med høy ytelse), bygget på Microsoft Azure og Windows Server-teknologiene. HPC Pack kombinerer et omfattende sett med distribusjons-, administrasjons-, jobbplanleggings- og overvåkingsverktøy for Windows og Linux HPC-klyngemiljøer, og gir en fleksibel plattform for å utvikle og kjøre HPC-programmer på lokalt og i Azure.

Denne løsningen viser prosessen for å bruke HPC Pack for å lage et hybrid (lokalt og Azure) HPC-miljø.

Hybrid HPC i Azure med HPC PackMicrosoft HPC Pack er en gratis HPC-løsning (databehandling med høy ytelse), bygget på Microsoft Azure og Windows Server-teknologiene. HPC Pack kombinerer et omfattende sett med distribusjons-, administrasjons-, jobbplanleggings- og overvåkingsverktøy for Windows og Linux HPC-klyngemiljøer, og gir en fleksibel plattform for å utvikle og kjøre HPC-programmer på lokalt og i Azure.1234567

Logg på hovednode lokalt

Legg til Azure-komponentnoder til klyngen

Start av databehandlingsnoder

Sending av jobber til klyngen

HPC Pack sender jobber til lokale noder og Azure-noder basert på den valgte nodegruppen

Overvåkning av fremdrift i jobber

Stopp beregningsnoder eller konfigurerer automatisk skalering

  1. 1 Logg på hovednode lokalt
  2. 2 Legg til Azure-komponentnoder til klyngen
  3. 3 Start av databehandlingsnoder
  4. 4 Sending av jobber til klyngen
  1. 5 HPC Pack sender jobber til lokale noder og Azure-noder basert på den valgte nodegruppen
  2. 6 Overvåkning av fremdrift i jobber
  3. 7 Stopp beregningsnoder eller konfigurerer automatisk skalering

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtuelle maskiner

Opprett virtuelle Linux- og Windows-maskiner på noen sekunder.

Microsoft HPC Pack

Gratis løsning for databehandling med høy ytelse (HPC), bygget på Microsoft Azure og Windows Server-teknologiene.

Produktinformasjon

Koblingene til venstre gir deg dokumentasjon om distribusjon og administrasjon av Azure-produktene som er oppført i løsningsarkitekturen ovenfor.

Relaterte løsningsarkitekturer

Big compute with Azure BatchBig compute and high performance computing (HPC) workloads are normally compute intensive and can be run in parallel, taking advantage of the scale and flexibility of the cloud. The workloads are often run asynchronously using batch processing, with compute resources required to run the work and job scheduling required to specify the work. Examples of Big Compute and HPC workloads include financial risk Monte Carlo simulations, image rendering, media transcoding, file processing and engineering or scientific simulations.123456

Store behandlingsjobber med Azure Batch

Arbeidsbelastninger for store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse er som regel dataintensive og kan kjøres parallelt og dermed dra nytte av skaleringen og fleksibiliteten som finnes i skyen. Arbeidsbelastningene kjøres ofte asynkront ved bruk av bunkebehandling med databehandlingsressurser som er nødvendig for å kjøre jobben, og jobbplanlegging som er nødvendig for å spesifisere jobben. Eksempler på store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse omfatter Monte Carlo-simuleringer vedrørende økonomisk risiko, bildegjengivelse, medietranskoding, filbehandling og tekniske eller vitenskapelige simuleringer.