Hybridtilkobling med Azure Stack

Azure Stack gjør deg i stand til å distribuere Azure-tjenester lokalt eller i skyen med konsistent programlogikk, utviklingsmønstre og operasjonsmetode.

Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger.

Obs! Dette gjelder ikke Azure Stack-distribusjoner som er frakoblet det offentlige Internettet.

Azure Stack でのハイブリッド接続Azure Stack を使うと、オンプレミスであれクラウドであれ、一貫したアプリケーション ロジック、開発パラダイム、運用手法で Azure サービスをデプロイすることができます。ハイブリッド クラウド アプリケーションは、Azure と Azure Stack のどちらでも動作するコンポーネントを備えた単一のシステムです。このソリューション ブループリントは、Azure パブリック クラウドとオンプレミス Azure Stack のコンポーネント間に通信が発生するアプリケーションの接続確立に関連したものです。ハイブリッド接続は、ほとんどの Azure Stack ソリューションに適用される基本的なブループリントです。メモ: パブリック インターネットから切り離された Azure Stack デプロイには適用されません。4321321

Distribuer et virtuelt nettverk i Azure og Azure Stack.

Distribuer en virtuell nettverksgateway i Azure og Azure Stack.

Distribuer virtuelle maskiner i hvert virtuelle nettverk.

Opprett en VPN-kobling over det offentlige Internettet mellom nettverksgatewayer.

  1. 1 Distribuer et virtuelt nettverk i Azure og Azure Stack.
  2. 2 Distribuer en virtuell nettverksgateway i Azure og Azure Stack.
  1. 3 Distribuer virtuelle maskiner i hvert virtuelle nettverk.
  2. 4 Opprett en VPN-kobling over det offentlige Internettet mellom nettverksgatewayer.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Network

Forsyn private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre.

Virtuell nettverksgateway

Les om hvordan du konfigurerer VPN-gateway, en virtuell privat nettverksgateway.

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder.

Azure Stack

Azure Stack er en hybrid skyplattform som lar deg bruke Azure-tjenester lokalt.

Relaterte løsningsarkitekturer

Azure Stack でのハイブリッド CI/CDオンプレミス アプリケーションがクラウド アプリケーションとは異なる方法で構築、運用されていると、アプリケーションのデプロイに継続的インテグレーション/継続的開発 (CI/CD) の手法を導入することは難しくなります。Azure のパブリック クラウドとオンプレミスの Azure Stack 環境のすべてに対応する一貫した開発ツールとプロセスがあれば、組織が CI/CD の手法を導入しやすくなります。Azure と Azure Stack に適切な方法でデプロイされたアプリとサービスは、基本的に互換性があり、どちらの場所でも実行することができます。123455

Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.