Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.

CI/CD hybride avec Azure StackL’implémentation d’une approche d’intégration et livraison continues (CI/CD) pour déployer des applications devient difficile quand des applications locales sont construites et exploitées autrement que les applications cloud. La disponibilité d’un ensemble cohérent d’outils et processus de développement dans le cloud public Azure, ainsi que d’environnements Azure Stack locaux, facilite considérablement pour les organisations l’implémentation d’une pratique d’intégration et livraison continues (CI/CD). Les applications et services déployés correctement dans Azure et Azure Stack sont essentiellement interchangeables et peuvent s’exécuter dans les deux environnements.123455

Utvikler foretar endringer til programkoden og ARM-malen.

Koden og ARM-malen sjekkes inn i Visual Studio Team Services Git.

Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting.

Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere.

Distribusjon til App Service både Azure og Azure Stack.

  1. 1 Utvikler foretar endringer til programkoden og ARM-malen.
  2. 2 Koden og ARM-malen sjekkes inn i Visual Studio Team Services Git.
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting.
  1. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere.
  2. 5 Distribusjon til App Service både Azure og Azure Stack.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Stack

Azure Stack er en hybrid skyplattform som lar deg bruke Azure-tjenester lokalt

Trinnvis veiledning

Trinnvis veiledning

Azure DevOps

Bygg og distribuer apper på flere plattformer for å få mest mulig ut av Azure-tjenester

Nettapper

Utvikle og distribuer driftskritiske nettapper i stor skala på et blunk.

Relaterte løsningsarkitekturer

Identité hybride avec Azure StackLa nécessité de conserver les composants d’application localement ne doit pas faire obstacle à l’adoption de technologies cloud. Avec Azure Stack, les composants d’application peuvent résider localement lors de l’interaction avec des composants exécutés dans un cloud public Azure. Ce blueprint permet aux équipes de gérer l’identité des utilisateurs ainsi que des applications d’une manière cohérente dans les clouds.12334556

Hybrididentitet med Azure Stack

Behovet for å holde programkomponenter lokalt behøver ikke være et hinder for å benytte skyteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinne seg lokalt mens de har interaksjoner med komponenter som kjører i den offentlig Azure-skyen. Denne planen gir team mulighet til å administrere identiteter for brukere i tillegg til programmer på en konsistent måte på tvers av skyene.