Løsningsarkitektur: Lokal HPC-implementering med fordeling til Azure

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen kan utvide beregningskapasiteten sin ved å dra nytte av de beregningsintensive forekomstene av virtuelle maskiner som kjører i Azure, og som den får tilgang til via Express Route eller VPN.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Virtual Machines, Virtual Network, VPN Gateway, ExpressRoute og Lagring. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

HPC-hodenode

HPC-hodenoden kjører lokalt eller i Azure som en virtuell maskin.
HPC-beregningsnodene er virtuelle Azure-maskiner i størrelsen A8/A9 som kjører på operativsystemene Windows eller Linux.
RDMA-nettverk tilgjengelig med A8- og A9-instanser brukes for å oppnå høy båndbredde og ventetid på mikrosekunder mellom behandlingsnodene.
Lagringsnoder kan også kjøres internt på virtuelle maskiner.

Virtual Machines

Tilgjengelighetssett sikrer at programmet er tilgjengelig og motstandsdyktig mot oppdateringer og maskinvarefeil.
Virtuelle maskiner som kommuniserer via RDMA, plasseres i samme tilgjengelighetssett.

Virtual Network

Virtual Network gir IP-tilkobling mellom hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene.

VPN Gateway

En virtuell privat gateway utgjør Azure-endepunktet for en VPN-tilkobling mellom en lokal VPN-enhet og det Azure-baserte virtuelle nettverket.
Dette muliggjør en sikker tilkobling over Internett mellom en lokal hodenode eller klynge og beregningsnodene som kjører i Azure.

ExpressRoute

ExpressRoute gir en sikker, pålitelig tilkobling med høy hastighet og lav forsinkelse mellom lokale ressurser og Azure-ressurser via private tilkoblinger som ikke går over det offentlige Internettet.

Lagring

Azure Storage-blobber lagrer diskene ved å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene, og tilbyr langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer som brukes av HPC-programmet.

Relaterte løsningsarkitekturer

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

HPC-klynge distribuert i skyen

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen, inkludert hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene, kjører i Azure uten maskinvareinfrastruktur som må vedlikeholdes.

Mer informasjon
Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Løsninger for stordatabehandlinger som en tjeneste

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen implementeres med Azure Batch, som tilbyr jobbplanlegging, automatisk skalering av databehandlingsressurser og kjøreadministrasjon som en plattformtjeneste (PaaS) som reduserer HPC-infrastrukturkode og vedlikehold.

Mer informasjon