Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: HPC-klynge distribuert i skyen

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen, inkludert hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene, kjører i Azure uten maskinvareinfrastruktur som må vedlikeholdes.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Skaleringssett for Virtual Machine, Virtual Network og Lagring. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

HPC-hodenode

HPC-hodenoden kjører lokalt eller i Azure som en virtuell maskin.
HPC-beregningsnodene er virtuelle Azure-maskiner i størrelsen A8/A9 som kjører på operativsystemene Windows eller Linux.
RDMA-nettverk tilgjengelig med A8- og A9-instanser brukes for å oppnå høy båndbredde og ventetid på mikrosekunder mellom behandlingsnodene.
Lagringsnoder kan også kjøres internt på virtuelle maskiner.

Skaleringssett for Virtual Machine

Tilgjengelighetssett sikrer at programmet er tilgjengelig og motstandsdyktig mot oppdateringer og maskinvarefeil.
Virtuelle maskiner som kommuniserer via RDMA, plasseres i samme tilgjengelighetssett.

Virtual Network

Virtual Network gir IP-tilkobling mellom hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene.

Lagring

Azure Storage-blobber lagrer diskene ved å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene, og tilbyr langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer som brukes av HPC-programmet.

Azure Resource Manager-maler

Resource Manager-maler eller -skriptfiler brukes til å distribuere programmet ditt til HPC-miljøet.

Relaterte løsningsarkitekturer

HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Lokal HPC-implementering med fordeling til Azure

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen kan utvide beregningskapasiteten sin ved å dra nytte av de beregningsintensive forekomstene av virtuelle maskiner som kjører i Azure, og som den får tilgang til via Express Route eller VPN.

Mer informasjon
Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Løsninger for stordatabehandlinger som en tjeneste

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen implementeres med Azure Batch, som tilbyr jobbplanlegging, automatisk skalering av databehandlingsressurser og kjøreadministrasjon som en plattformtjeneste (PaaS) som reduserer HPC-infrastrukturkode og vedlikehold.

Mer informasjon