Løsningsarkitektur: HPC-klynge distribuert i skyen

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen, inkludert hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene, kjører i Azure uten maskinvareinfrastruktur som må vedlikeholdes.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Skaleringssett for Virtual Machine, Virtual Network og Lagring. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

HPC-klynge udrullet i cloudmiljøetHPC-programmer (High Performance Computing) kan skaleres til tusindvis af beregningskerner, udvide Big Compute i det lokale miljø eller køre som en 100 % oprindelig cloudløsning. Denne HPC-løsning inkluderer hovednoden, beregningsnoder og lagernoder, og den kører på Azure, så der er ingen hardwareinfrastruktur, der skal vedligeholdes.ORAvailability SetARM templateScript fileClusterHead NodeVirtual MachinesVM Scale SetRDMA NetworkA8, A9, and H SeriesVirtual MachinesStorageVirtual Network

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

HPC-hodenode

HPC-hodenoden kjører lokalt eller i Azure som en virtuell maskin.
HPC-beregningsnodene er virtuelle Azure-maskiner i størrelsen A8/A9 som kjører på operativsystemene Windows eller Linux.
RDMA-nettverk tilgjengelig med A8- og A9-instanser brukes for å oppnå høy båndbredde og ventetid på mikrosekunder mellom behandlingsnodene.
Lagringsnoder kan også kjøres internt på virtuelle maskiner.

Skaleringssett for Virtual Machine

Tilgjengelighetssett sikrer at programmet er tilgjengelig og motstandsdyktig mot oppdateringer og maskinvarefeil.
Virtuelle maskiner som kommuniserer via RDMA, plasseres i samme tilgjengelighetssett.

Virtual Network

Virtual Network gir IP-tilkobling mellom hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene.

Lagring

Azure Storage-blobber lagrer diskene ved å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene, og tilbyr langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer som brukes av HPC-programmet.

Azure Resource Manager-maler

Resource Manager-maler eller -skriptfiler brukes til å distribuere programmet ditt til HPC-miljøet.