Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Løsninger for stordatabehandlinger som en tjeneste

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen implementeres med Azure Batch, som tilbyr jobbplanlegging, automatisk skalering av databehandlingsressurser og kjøreadministrasjon som en plattformtjeneste (PaaS) som reduserer HPC-infrastrukturkode og vedlikehold.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Virtual Machines, Lagring og Batch. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

HPC-beregningsnodene er virtuelle Azure-maskiner i størrelsen A8/A9 som kjører på operativsystemene Windows eller Linux.
RDMA-nettverk tilgjengelig med A8- og A9-instanser brukes for å oppnå høy båndbredde og ventetid på mikrosekunder mellom behandlingsnodene.
Lagringsnoder kan også kjøres internt på virtuelle maskiner.

Lagring

Azure Storage-blobber lagrer diskene ved å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene, og tilbyr langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer som brukes av HPC-programmet.

Batch

Azure Batch sender store mengder data til beregningsverktøyet som kjører i skyen.

Relaterte løsningsarkitekturer

OR Availability Set ARM template Script file ClusterHead Node Virtual Machines VM Scale Set RDMA Network A8, A9, and H SeriesVirtual Machines Storage Virtual Network

HPC-klynge distribuert i skyen

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen, inkludert hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene, kjører i Azure uten maskinvareinfrastruktur som må vedlikeholdes.

Mer informasjon
HPC Compute Cluster OR OR VM Scale Set Virtual Machines Virtual Network Azure On-Premise S torage VPN Express R oute Cluster Nodes Cluster Head Node

Lokal HPC-implementering med fordeling til Azure

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen kan utvide beregningskapasiteten sin ved å dra nytte av de beregningsintensive forekomstene av virtuelle maskiner som kjører i Azure, og som den får tilgang til via Express Route eller VPN.

Mer informasjon