Løsningsarkitektur: Løsninger for stordatabehandlinger som en tjeneste

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen implementeres med Azure Batch, som tilbyr jobbplanlegging, automatisk skalering av databehandlingsressurser og kjøreadministrasjon som en plattformtjeneste (PaaS) som reduserer HPC-infrastrukturkode og vedlikehold.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Virtual Machines, Storage og Batch. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Løsninger for stordatabehandlinger som en tjeneste Et diagram som viser løsningsarkitekturen til en løsning for store databehandlingsjobber som en tjeneste, bygget på de Azure-administrerte tjenestene Virtual Machines, Storage og Batch. Pool Storage Virtual Machines Client App Web App Batch

Implementeringsveiledning

Produkter Dokumentasjon

Virtual Machines

HPC-beregningsnodene er virtuelle Azure-maskiner i størrelsen A8/A9 som kjører på operativsystemene Windows eller Linux.
RDMA-nettverk tilgjengelig med A8- og A9-instanser brukes for å oppnå høy båndbredde og ventetid på mikrosekunder mellom behandlingsnodene.
Lagringsnoder kan også kjøres internt på virtuelle maskiner.

Storage

Azure Storage-blobber lagrer diskene ved å sikkerhetskopiere de virtuelle maskinene, og tilbyr langtidslagring av ustrukturerte data og kjørbare filer som brukes av HPC-programmet.

Batch

Azure Batch sender store mengder data til beregningsverktøyet som kjører i skyen.

Relaterte løsningsarkitekturer

HPC-klynge distribuert i skyen

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen, inkludert hodenoden, beregningsnodene og lagringsnodene, kjører i Azure uten maskinvareinfrastruktur som må vedlikeholdes.

Mer informasjon

Lokal HPC-implementering med fordeling til Azure

Programmer for høytytende databehandling (HPC) kan skalere tusener av behandlingskjerner, utvide lokale stordatabehandlinger eller kjøre som en 100 % skyløsning. Denne HPC-løsningen kan utvide beregningskapasiteten sin ved å dra nytte av de beregningsintensive forekomstene av virtuelle maskiner som kjører i Azure, og som den får tilgang til via Express Route eller VPN.

Mer informasjon