Høyt tilgjengelig SharePoint-farm for intranett-arbeidsbelastninger

Denne løsningen tilbyr en høyt tilgjengelig distribusjon av SharePoint ved å benytte et belastningsfordelt Azure Active Directory (Azure AD), en høyt tilgjengelig SQL alltid på instans og høyt tilgjengelige SharePoint-ressurser. Den tar for seg kravet om å levere høyt tilgjengelig intranett-egenskap ved hjelp av de nyeste og beste støttede plattformene.

Highly available SharePoint farm for intranet workloadsLearn how to deploy a highly available SharePoint farm for intranet capabilities with a step-by-step solution architecture template from Azure.11109987654321

Opprett ressursgruppe for lagring, nettverk og virtuell maskin, i tillegg til andre avhengige elementer.

Opprett virtuelt nettverk for å drifte de virtuelle maskinene og belastningsfordelere for distribusjonen. Påse at nettverket har de tilstrekkelige nettverkssikkerhetsgruppene implementert til å kunne beskytte nettverksflyten.

Opprett lagringskontoene som vil drifte de virtuelle harddiskene for de maskinavbildningene.

Opprett installasjonen av Active Directory, enten ved hjelp av en ny virtuell maskin eller Azure AD-domenetjenester. Hvis du bruker Azure AD-domenetjenester, bør du vurdere å synkronisere identitetene til Azure AD med Azure AD Connect.

Opprett en Windows-klynge for failover og installer en støttet versjon av SQL Server på en virtuell Azure-maskin (VM) eller distribuer forbruksbetalte instanser for SQL Server.

Distribuer SharePoint på en flere virtuelle Azure-maskiner eller bruk en eksempelavbildning fra galleriet som allerede har SharePoint Server installert.

Opprett SharePoint-farmen.

Konfigurer en ekstern Azure-belastningsfordeling for å dirigere innkommende HTTPS-trafikk til SharePoint-serveren.

Bruk Express Route eller VPN Gateway for administrasjonstilgang til ressurs- gruppe.

Lokale brukere kan få tilgang til SharePoint-nettsteder over Internett, Express Route eller VPN Gateway.

Eksterne brukere kan gis tilgang etter behov til SharePoint-nettstedene for testing.

 1. 1 Opprett ressursgruppe for lagring, nettverk og virtuell maskin, i tillegg til andre avhengige elementer.
 2. 2 Opprett virtuelt nettverk for å drifte de virtuelle maskinene og belastningsfordelere for distribusjonen. Påse at nettverket har de tilstrekkelige nettverkssikkerhetsgruppene implementert til å kunne beskytte nettverksflyten.
 3. 3 Opprett lagringskontoene som vil drifte de virtuelle harddiskene for de maskinavbildningene.
 4. 4 Opprett installasjonen av Active Directory, enten ved hjelp av en ny virtuell maskin eller Azure AD-domenetjenester. Hvis du bruker Azure AD-domenetjenester, bør du vurdere å synkronisere identitetene til Azure AD med Azure AD Connect.
 5. 5 Opprett en Windows-klynge for failover og installer en støttet versjon av SQL Server på en virtuell Azure-maskin (VM) eller distribuer forbruksbetalte instanser for SQL Server.
 6. 6 Distribuer SharePoint på en flere virtuelle Azure-maskiner eller bruk en eksempelavbildning fra galleriet som allerede har SharePoint Server installert.
 1. 7 Opprett SharePoint-farmen.
 2. 8 Konfigurer en ekstern Azure-belastningsfordeling for å dirigere innkommende HTTPS-trafikk til SharePoint-serveren.
 3. 9 Bruk Express Route eller VPN Gateway for administrasjonstilgang til ressurs- gruppe.
 4. 10 Lokale brukere kan få tilgang til SharePoint-nettsteder over Internett, Express Route eller VPN Gateway.
 5. 11 Eksterne brukere kan gis tilgang etter behov til SharePoint-nettstedene for testing.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Resource Group

Beholder som inneholder relaterte ressurser for en Azure-løsning

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Kontoer for lagring

Varig, svært tilgjengelig og svært skalerbar skylagring

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

SharePoint Server

Microsofts serverprodukt for samarbeid

SQL Server

Drift SQL Server-apper for bedrifter i skyen

Load Balancer

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til programmene

Azure ExpressRoute

Dedikerte fiberforbindelser for private nettverk til Azure

Relaterte løsningsarkitekturer