Globalt distribuerte målkritiske apper ved hjelp av Cosmos DB

Garantert tilgang til brukere verden over med svært tilgjengelige funksjoner med liten ventetid som er innebygd i Microsofts globale datasentre.

Globally distributed mission-critical applications using Cosmos DBGuarantee access to users around the world with the high-availability and low-latency capabilities built into Microsoft’s global data centres.

Relaterte løsningsarkitekturer

Personalisation using Cosmos DBGenerate personalised recommendations for customers in real time, using low-latency and tunable consistency settings for immediate insights

Tilpassing ved hjelp av Cosmos DB

Generer tilpassede anbefalinger for kunder i sanntid ved hjelp av justerbare konsekvensinnstillinger med lav ventetid for umiddelbare innsikter

Gaming using Cosmos DBElastically scale your database to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency, multi-player experiences on a global scale.

Spilling ved hjelp av Cosmos DB

Skaler databasene dine elastisk for å tilrettelegge for uventede trafikktopper, og lever flerspilleropplevelser med lav ventetid i global skala.