Spilling med Azure Database for MySQL

Skaler databasene dine elastisk for å tilrettelegge for uventede trafikktopper, og lever flerspilleropplevelser med lav forsinkelse.

Gaming using Azure Database for MySQLScale your databases elastically to accommodate unpredictable bursts of traffic and deliver low-latency multi-player experiences.Mobile AppAzure Traffic ManagerAzure API Apps(Game backend)Azure Database for MySQLAzure CDNAzure Storage(Game files)Azure HD Insight(Game analytics)

Relaterte løsningsarkitekturer