Finansadministrasjonsapper med Azure Database for PostgreSQL

Lagre kritiske data sikkert og lever verdifull analyse og innsikt over aggregerte data til brukere, med innebygd sikkerhet og ytelse.

Finance management apps using Azure Database for PostgreSQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using in-built security and performance.

Relaterte løsningsarkitekturer