Finansadministrasjonsapper med Azure Database for MySQL

Lagre kritiske data sikkert og lever verdifull analyse og innsikt over aggregerte data til brukere, med innebygd sikkerhet og ytelse.

Finance management apps using Azure Database for MySQLSecurely store critical data and provide high-value analytics and insights over aggregated data to users, using built-in security and performance.Mobile AppFinancial data from multiple sourcesAzure App ServicesBrowserPower BI(Financial Analytics)Azure Database for MySQL(Financial Data Store)$

Relaterte løsningsarkitekturer