Fasilitetsadministrasjon kontrollert via blandingsrealitet og IoT

Forbedre oppetid og operasjoner innen gjestfrihet, produksjon, detaljhandel og mer med blandingsrealitet og IoT. Dette scenariet viser hvordan du kan visualisere en virtuell replika av dine fysiske områder med sanntidsdata i konteksten av miljøet ditt. De er bygget over Azure Spatial Anchors og Azure Digital Twins.

Fasilitetsadministrasjon kontrollert via blandingsrealitet og IoTVisualiser fasiliteter virtuelt eller lokalt med sanntid 3D.data for å avdekke enheter og muligheter med større fleksibilitet.1234567789

Klienten autentiserer webområdet for fasilitetsadministrasjon og spesifiserer navnet på rommet der det ligger i objektmodellen Azure Digital Twins.

Klientens nettjenester autentiserer sg selv til Azure Active Directory.

Azure AD-brikken blir deretter sendt til Azure Spatial Anchors-tjenester for å gjenvinne en adgangsbrikke som klienten senere skal bruke.

Funksjoner, eller din tjenestekilde, henter informasjon om IoT-sensorene som er tilstede i området og er spesifisert av klienten, og returnerer IoT-sensor-IDer, samt anker-IDene de tilsvarer i Azure Spatial Anchors.

Azure Spatial Anchors autorisasjonsbrikke returneres til klienten ved siden av anker-IDene til IoT-sensorene og ytterligere metadata som kreves av klientapplikasjonen.

Klientprogrammet fullfører en visuell skanning av miljøet og henter sin posisjon i området. Ved hjelp av den nærliggende API for Azure Spatial Anchors, henter den plasseringen av alle nærliggende ankre.

Klientprogrammet ber om IoT-sensordata og kontrollere som skal vises som hologrammer i rommet, hvor sensorene er plassert, noe som gjør forenkler for operatøren å oppdage og fikse eventuelle problemer. Dataene hentes av appens webtjeneste fra Azure Cosmos DB, tjenesten som lagrer disse dataene.

Når IoT sensordata blir oppdatert, sender Azure Digital Twins dette til Eventnavet.

Azure Functions bruker et Eventnav-avtrekker for å prosessere endringene og oppdatere data i Azure Cosmos DB etter behov.

  1. 1 Klienten autentiserer webområdet for fasilitetsadministrasjon og spesifiserer navnet på rommet der det ligger i objektmodellen Azure Digital Twins.
  2. 2 Klientens nettjenester autentiserer sg selv til Azure Active Directory.
  3. 3 Azure AD-brikken blir deretter sendt til Azure Spatial Anchors-tjenester for å gjenvinne en adgangsbrikke som klienten senere skal bruke.
  4. 4 Funksjoner, eller din tjenestekilde, henter informasjon om IoT-sensorene som er tilstede i området og er spesifisert av klienten, og returnerer IoT-sensor-IDer, samt anker-IDene de tilsvarer i Azure Spatial Anchors.
  5. 5 Azure Spatial Anchors autorisasjonsbrikke returneres til klienten ved siden av anker-IDene til IoT-sensorene og ytterligere metadata som kreves av klientapplikasjonen.
  1. 6 Klientprogrammet fullfører en visuell skanning av miljøet og henter sin posisjon i området. Ved hjelp av den nærliggende API for Azure Spatial Anchors, henter den plasseringen av alle nærliggende ankre.
  2. 7 Klientprogrammet ber om IoT-sensordata og kontrollere som skal vises som hologrammer i rommet, hvor sensorene er plassert, noe som gjør forenkler for operatøren å oppdage og fikse eventuelle problemer. Dataene hentes av appens webtjeneste fra Azure Cosmos DB, tjenesten som lagrer disse dataene.
  3. 8 Når IoT sensordata blir oppdatert, sender Azure Digital Twins dette til Eventnavet.
  4. 9 Azure Functions bruker et Eventnav-avtrekker for å prosessere endringene og oppdatere data i Azure Cosmos DB etter behov.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Spatial Anchors

Skap flerbrukerversjoner som er spatialt årvåkne blandingrealitets-erfaringer

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Behandle hendelser med kode uten server

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Event Hubs

Motta telemetri fra flere millioner enheter

Azure Digital Twins

Utvikle neste generasjon romlig intelligens-løsninger for IoT