Enterprise Productivity Chatbot

Azure Bot Service kan enkelt kombineres med språkforståelse for å utvikle kraftige roboter for virksomhetsproduktivitet som lar organisasjoner strømlinjeforme vanlige arbeidsaktiviteter ved å integrere eksterne systemer, for eksempel Office 365-kalenderen, kundetilfeller lagret i Dynamics CRM og mye mer.

Enterprise Productivity ChatbotAzure Bot Service can be easily combined with Language Understanding to build powerful enterprise productivity bots, allowing organizations to streamline common work activities by integrating external systems, such as Office 365 calendar, customer cases stored in Dynamics CRM and much more.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Robot ansattilgang virksomhetsproduktivitet

Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte

Roboten kan sende spørring til den ansattes Office 365-kalender via Azure Graph

Ved hjelp av data innhentet fra kalenderen kan roboten få tilgang til kasusinformasjon i Dynamics CRM

Informasjon returneres til den ansatte som kan filtrere dataene uten å forlate roboten

Programinnsikter samler kjøretidstelemetri for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Robot ansattilgang virksomhetsproduktivitet
  2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
  3. 3 Roboten kan sende spørring til den ansattes Office 365-kalender via Azure Graph
  1. 4 Ved hjelp av data innhentet fra kalenderen kan roboten få tilgang til kasusinformasjon i Dynamics CRM
  2. 5 Informasjon returneres til den ansatte som kan filtrere dataene uten å forlate roboten
  3. 6 Programinnsikter samler kjøretidstelemetri for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.