Enterprise Productivity Chatbot

Azure Bot Service kan enkelt kombineres med språkforståelse for å utvikle kraftige roboter for virksomhetsproduktivitet som lar organisasjoner strømlinjeforme vanlige arbeidsaktiviteter ved å integrere eksterne systemer, for eksempel Office 365-kalenderen, kundetilfeller lagret i Dynamics CRM og mye mer.

Chatbot de Produtividade EmpresarialO Serviço de Bot do Azure pode ser combinado facilmente com o Reconhecimento Vocal para criar bots de produtividade empresarial eficientes, permitindo que as organizações agilizem as atividades de trabalho comuns integrando sistemas externos, como o calendário do Office 365, os casos de cliente armazenados no Dynamics CRM e muito mais.AzureActive DirectoryAzureBot ServiceQnA MakerLanguageUnderstandingCustomer mobileConsume, PC, MobileCloud15GraphOffice 365Dynamics CRMSpeech APIAzureApp ServiceAzureApp Insights2364

Robot ansattilgang virksomhetsproduktivitet

Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte

Roboten kan sende spørring til den ansattes Office 365-kalender via Azure Graph

Ved hjelp av data innhentet fra kalenderen kan roboten få tilgang til kasusinformasjon i Dynamics CRM

Informasjon returneres til den ansatte som kan filtrere dataene uten å forlate roboten

Programinnsikter samler kjøretidstelemetri for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Robot ansattilgang virksomhetsproduktivitet
  2. 2 Azure Active Directory validerer identiteten til den ansatte
  3. 3 Roboten kan sende spørring til den ansattes Office 365-kalender via Azure Graph
  1. 4 Ved hjelp av data innhentet fra kalenderen kan roboten få tilgang til kasusinformasjon i Dynamics CRM
  2. 5 Informasjon returneres til den ansatte som kan filtrere dataene uten å forlate roboten
  3. 6 Programinnsikter samler kjøretidstelemetri for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer

Bot de chat para operaciones comercialesDe forma conjunta, Azure Bot Service y el servicio Language Understanding permiten a los desarrolladores crear interfaces de conversación para distintos escenarios, como banca, viajes y entretenimiento. Por ejemplo, un recepcionista de hotel puede usar un bot para mejorar las interacciones tradicionales de correo electrónico y llamadas telefónicas mediante la validación de un cliente a través de Azure Active Directory y el uso de Cognitive Services para mejorar el procesamiento contextual de las solicitudes de los clientes mediante texto y voz. Se puede agregar el servicio de reconocimiento de voz para admitir los comandos de voz.1237456

Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.