Hopp over navigasjon

Optimalisering av energileveranse

I et strømnett engasjeres energiforbrukere med forskjellige metoder for energileveranse, -handel og -oppbevaringskomponenter slik som transformatorstasjoner, batterier, vindfarmer, solpaneler, mikroturbiner i tillegg til etterspørselsresponsbud, for å møte deres respektive behov og redusere kostnaden for energileveranse. For å gjøre dette må nettleverandøren kunne avgjøre hvor mye energi hver ressurstype kan levere over en tidsramme, basert på prisene for leveranse fra de forskjellige ressurstypene og deres kapasiteter og fysiske karakteristikker.

Løsningen er bygd på Cortana Intelligence Suite og eksterne åpen kilde-verktøy og den beregner de optimale energienhetsleveransene fra forskjellige energiressurstyper. Denne løsningen demonstrere egenskapen til Cortana Intelligence Suite til å benytte eksterne verktøy, løse parallelliserte numeriske optimaliseringsproblemer over en Azure Batch av Azure Virtual Machines.

Optymalizacja dostaw energiiW sieci energetycznej odbiorcy energii mają do czynienia z różnego rodzaju składnikami związanymi z obrotem energią, jej dostarczaniem i magazynowaniem, które mają na celu spełnienie wymagań odbiorców i zminimalizowanie kosztów zużycia energii. Wśród nich można wymienić podstacje, akumulatory, farmy wiatrowe i panele słoneczne, mikroturbiny, a także oferty na żądanie. W tym celu operator sieci musi określić, ile energii powinien zużywać każdy rodzaj zasobów w określonym przedziale czasowym, biorąc pod uwagę ceny za pozyskanie różnych rodzajów zasobów oraz ich pojemność i cechy fizyczne.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Optymalizacja dostaw energiiW sieci energetycznej odbiorcy energii mają do czynienia z różnego rodzaju składnikami związanymi z obrotem energią, jej dostarczaniem i magazynowaniem, które mają na celu spełnienie wymagań odbiorców i zminimalizowanie kosztów zużycia energii. Wśród nich można wymienić podstacje, akumulatory, farmy wiatrowe i panele słoneczne, mikroturbiny, a także oferty na żądanie. W tym celu operator sieci musi określić, ile energii powinien zużywać każdy rodzaj zasobów w określonym przedziale czasowym, biorąc pod uwagę ceny za pozyskanie różnych rodzajów zasobów oraz ich pojemność i cechy fizyczne.

Relaterte løsningsarkitekturer

Prognose av olje- og gasstanknivåI dag opererer de fleste fasiliteter reaktivt til problemene i tanknivåer. Dette fører ofte til utslipp, nødavstengninger, kostbare utbedringer, forskriftsproblemer, dyre reparasjoner og bøter. Tanknivåprognose hjelper med å administrere og unngå disse og andre problemer.

Prognose av olje- og gasstanknivå

I dag opererer de fleste fasiliteter reaktivt til problemene i tanknivåer. Dette fører ofte til utslipp, nødavstengninger, kostbare utbedringer, forskriftsproblemer, dyre reparasjoner og bøter. Tanknivåprognose hjelper med å administrere og unngå disse og andre problemer.