Løsningsarkitektur: SMB-nødgjenoppretting med Double Take DR

Små og mellomstore bedrifter kan implementere nødgjenoppretting til en sky på en rimelig måte ved å bruke en partnerløsning som Double-Take DR.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Traffic Manager, VPN Gateway og Virtual Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

SMB disaster recovery with Double-Take DRSmall and medium businesses can inexpensively implement disaster recovery to the cloud by using a partner solution like Double-Take DR.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Double-TakeDR VMCustomersTraffic Manager(DNS Routing)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

DNS-trafikk rutes via Traffic Manager, som enkelt kan flytte trafikk fra ett sted til et annet basert på policyene organisasjonen din har definert.

Double-Take DR

Double-Take DR er en partnerløsning

VPN Gateway

VPN-gatewayen opprettholder kommunikasjonen mellom det lokale nettverket og skynettverket og sørger for at den er sikker og privat.

Virtual Network

Failovernettstedet blir opprettet i det virtuelle nettverket når det oppstår et nødstilfelle.

Relaterte løsningsarkitekturer