Løsningsarkitektur: SMB nødgjenoppretting med Azure Site Recovery

Små og mellomstore bedrifter kan implementere nødgjenoppretting i skyen ved å bruke Azure Site Recovery eller en partnerløsning som Double-Take DR.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Traffic Manager, Azure Site Recovery og Virtual Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Recuperación ante desastres SMB con Azure Site RecoveryLas empresas de tamaño pequeño y medio pueden implementar económicamente la recuperación ante desastres en la nube mediante Azure Site Recovery o una solución de asociado como Double-Take DR.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Blob StorageCustomersTraffic Manager(DNS Routing)Site Recovery

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

DNS-trafikk rutes via Traffic Manager, som enkelt kan flytte trafikk fra ett sted til et annet basert på policyene organisasjonen din har definert.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery organiserer replikeringen av maskiner og administrerer konfigurasjonen av failbackprosedyrene.

Virtual Network

Failovernettstedet blir opprettet i det virtuelle nettverket når det oppstår et nødstilfelle.

Blob-lagring

Blob Storage lagrer replikaavbildningene av alle maskiner som er beskyttet av Site Recovery.

Relaterte løsningsarkitekturer