Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: SMB nødgjenoppretting med Azure Site Recovery

Små og mellomstore bedrifter kan implementere nødgjenoppretting i skyen ved å bruke Azure Site Recovery eller en partnerløsning som Double-Take DR.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Traffic Manager, Gjenoppretting av område og Virtual Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Azure Failover Site Recovery VMs Primary Site (On-Premise) Before Failover After Failover *VMs aren't created until failover occurs IIS VM SQL Server2016 VM Virtual Network SQL Server2016 VM* IIS VM* Blob Storage Customers Traffic Manager(DNS Routing) Site Recovery

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

DNS-trafikk rutes via Traffic Manager, som enkelt kan flytte trafikk fra ett sted til et annet basert på policyene organisasjonen din har definert.

Gjenoppretting av område

Azure Site Recovery organiserer replikeringen av maskiner og administrerer konfigurasjonen av failbackprosedyrene.

Virtual Network

Failovernettstedet blir opprettet i det virtuelle nettverket når det oppstår et nødstilfelle.

Blob-lagring

Blob Storage lagrer replikaavbildningene av alle maskiner som er beskyttet av Site Recovery.

Relaterte løsningsarkitekturer