Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: SMB nødgjenoppretting med Azure Site Recovery

Små og mellomstore bedrifter kan implementere nødgjenoppretting i skyen ved å bruke Azure Site Recovery eller en partnerløsning som Double-Take DR.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Traffic Manager, Gjenoppretting av område og Virtual Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Azure Site Recovery를 사용한 SMB 재해 복구중소기업은 Azure Site Recovery나 Double-Take DR 같은 파트너 솔루션을 사용하여 저렴하게 재해 복구를 클라우드에 구현할 수 있습니다.Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursIIS VMSQL Server2016 VMVirtual NetworkSQL Server2016 VM*IIS VM*Blob StorageCustomersTraffic Manager(DNS Routing)Site Recovery

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

DNS-trafikk rutes via Traffic Manager, som enkelt kan flytte trafikk fra ett sted til et annet basert på policyene organisasjonen din har definert.

Gjenoppretting av område

Azure Site Recovery organiserer replikeringen av maskiner og administrerer konfigurasjonen av failbackprosedyrene.

Virtual Network

Failovernettstedet blir opprettet i det virtuelle nettverket når det oppstår et nødstilfelle.

Blob-lagring

Blob Storage lagrer replikaavbildningene av alle maskiner som er beskyttet av Site Recovery.

Relaterte løsningsarkitekturer