Løsningsarkitektur: Nødgjenoppretting i foretaksklassen

En arkitektur for store virksomheter for SharePoint-, Dynamics CRM- og Linux-nettservere som driftes i et lokalt datasenter med failover til Azure-infrastruktur.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Traffic Manager, Azure Site Recovery, Azure Active Directory, VPN Gateway og Virtual Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Nødgjenoppretting i foretaksklassenEn arkitektur for store virksomheter for SharePoint-, Dynamics CRM- og Linux-nettservere som driftes i et lokalt datasenter med failover til Azure-infrastruktur.Active Directory replicationSQL AlwaysOn(Recovery Plan orchestratedby Site Recovery)Azure Failover SiteRecovery VMsPrimary Site (On-Premise)Before FailoverAfter Failover*VMs aren't created until failover occursUsersTraffic Manager(DNS Routing)Site RecoveryVPN TunnelLinux WebPhysical MachineSite RecoveryUnified GatewayWindows RRASgateway VMActiveDirectorySharePointFrontend VMDynamics CRMServer VMSharePointApp VMSQL Server2016 VMBlob StorageVPNGatewayAzure ActiveDirectoryVirtual NetworkLinux Web VM*SharePointFrontend VM*Dynamics CRMServer VM*DNS VM*SQL Server2016 VM

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Traffic Manager

DNS-trafikk rutes via Traffic Manager, som enkelt kan flytte trafikk fra ett sted til et annet basert på policyene organisasjonen din har definert.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery organiserer replikeringen av maskiner og administrerer konfigurasjonen av failbackprosedyrene.

Blob-lagring

Blob Storage lagrer replikaavbildningene av alle maskiner som er beskyttet av Site Recovery.

Azure Active Directory

Azure Active Directory fungerer som en replika av de lokale Azure Active Directory-tjenestene, slik at skyprogrammene kan godkjennes og autoriseres av bedriften din.

VPN Gateway

VPN-gatewayen opprettholder kommunikasjonen mellom det lokale nettverket og skynettverket og sørger for at den er sikker og privat.

Virtual Network

Failovernettstedet blir opprettet i det virtuelle nettverket når det oppstår et nødstilfelle.

Relaterte løsningsarkitekturer