Løsningsarkitektur: Direkteavspilling av digitale medier

Med en direktestrømmingsløsning er det mulig å spille inn video i sanntid og kringkaste den til forbrukere, for eksempel ved å strømme intervjuer, konferanser eller sportsarrangementer på nettet. Med denne løsningen spilles video inn ved hjelp av et videokamera og sendes til et endepunkt for kanalinndata. Kanalen mottar direkteavspillingssignalene og gjør dem klar for direkteavspilling via et endepunkt for direkteavspilling til en nettleser eller mobilapplikasjon. Kanalen gir også et overvåkingsendepunkt for forhåndsvisning og validering av strømmen før videre behandling og levering. Kanalen kan også spille inn og lagre mottatt innhold for direkteavspilling på et senere tidspunkt (video-on-demand).

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Media Services og Content Delivery Network. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Lokal sanntidskoder fra partner

Sender sanntidskilden ut for inntak i skyen som RTMP, MPEG-Transport Stream eller fragmenterte MP4-formater.

Blob-lagring

Lagre store mengder ustrukturerte data, slik som tekst eller binære data, som er tilgjengelige fra hvor som helst i verden via HTTP eller HTTPS. Du kan bruke bloblagring til å offentliggjøre data til hele verden, eller til å lagre programdata privat.

Media Services

Gir muligheten til å innta, kode, forhåndsvise, lagre og levere direkteavspilt innhold. Kanaler, programmer og endepunkter for strømming takler alle direktestrømmingsfunksjoner, inkludert inntak, formatering, DVR, sikkerhet, skalerbarhet og redundans.

Azure Streaming Endpoint

Representerer en direkteavspillingstjeneste som kan levere innhold direkte til en klients avspillingsprogram eller til et innholdsleveringsnettverk (CDN) for videre distribusjon.

Content Delivery Network

Gir sikker og pålitelig levering av innhold med bred global dekning og omfattende funksjonssett.

Azure Media Player

Bruker bransjestandarder, for eksempel HTML5 (MSE/EME), for å levere en avansert direktestrømmingsopplevelse som kan tilpasses. Uavhengig av hvilken avspillingsteknologi som brukes, har utviklere et enhetlig Javascript-grensesnitt for å få tilgang til API-er.

Forhåndsvis overvåkning

Gir mulighet til å forhåndsvise og validere en direktestrøm før videre behandling og levering.

Innholdsbeskyttelse med flere DRM

Leverer innhold på en sikker måte med multi-DRM (PlayReady, Widevine, FairPlay Streaming) eller AES-kryptering med kjent nøkkel.

Relaterte løsningsarkitekturer

Video-on-demand digital mediaA basic video-on-demand solution that gives you the capability to stream recorded video content such as movies, news clips, sports segments, training videos and customer support tutorials to any video-capable endpoint device, mobile application or desktop browser. Video files are uploaded to Azure Blob storage, encoded to a multi-bitrate standard format and then distributed via all major adaptive bit-rate streaming protocols (HLS, MPEG-DASH, Smooth) to the Azure Media Player client.TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-Protocol Dynamic Packaging/Multi-DRMAzure Encoder(Standard orPremium)Azure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppCloud DRMLicense/KeyDelivery ServerAzure CDNMezzanineVideo Files

En grunnleggende løsning for video på forespørsel som gir mulighet for strømming av innspilt videoinnhold, blant annet filmer, nyhetsklipp, sportsinnslag, opplæringsvideoer og opplæringsmateriale for kundestøtte, til alle endepunktenheter, mobilapper og nettlesere med støtte for videoavspilling. Videofiler lastes opp til Azure Blob-lagring, kodes til et standardformat med flere bithastigheter, og distribueres deretter via alle vanlige direkteavspillingsprotokoller med dynamisk bithastighet (HLS, MPEG-DASH, Smooth) til Azure Media Player-klienten.

Mer informasjon
Keyword search/speech-to-text/OCR digital mediaA speech-to-text solution allows you to identify speech in static video files so you can manage it as standard content, such as allowing employees to search within training videos for spoken words or phrases and then enabling them to quickly navigate to the specific moment in the video. This solution allows you to upload static videos to an Azure website. The Azure Media Indexer uses the Speech API to index the speech within the videos and stores it in SQL Azure. You can search for words or phrases by using Azure Web Apps and retrieve a list of results. Selecting a result enables you to see where in the video the word or phrase is mentioned.TTML, WebVTTKeywordsAzure BlobStorageStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMWeb AppsAzure CDNSourceA/V FilesAzure MediaIndexer/OCR Media ProcessorAzure SearchAzure Media PlayerAzure Encoder(Standard orPremium)

En tale-til-tekst-løsning gjør det mulig å identifisere tale i statiske videofiler, slik at du kan administrere det som standardinnhold. For eksempel kan de ansatte søke i opplæringsvideoer etter ord som blir sagt i videoen, og dermed raskt navigere til bestemte steder i videoen. Denne løsningen gir deg mulighet til å laste opp statiske videoer til en Azure-nettside. Azure Media Indexer bruker tale-API-en til å indeksere tale i videoene og lagre den i SQL Azure. Du kan søke etter ord eller fraser ved hjelp av Azure Web Apps og hente en resultatliste. Ved å velge et resultat kan du se hvor i videoen ordet eller frasen forekommer.

Mer informasjon