Hopp over navigasjon

Digital markedsføring med Azure Database for MySQL

Engasjer kunder over hele verden med rike, personlige, digitale markedsføringsopplevelser. Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov. 

Digital Marketing using Azure Database for MySQLEngage with customers around the world with rich, personalized digital marketing experiences. Quickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand.BrowserAzure CDNCMS on Web AppApplication InsightsAzure Database for MySQLRedis Cache

Relaterte løsningsarkitekturer