Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Skalerbart Sitecore-webområde for markedsføring

Sitecore Experience Platform (xP) gir deg enkel tilgang til fullstendige data, integrerte verktøy og automatiseringsfunksjonalitet, slik at du kan skape kundeengasjement i hele den iterative livssyklusen. Dette teknologiske grunnlaget er nødvendig for å sikre langvarige kundeforhold.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure SQL Database, Redis Cache, Azure Search og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Scalable Sitecore marketing websiteWith the Sitecore Experience Platform (xP), you have at your fingertips the complete data, integrated tools, and automation capabilities to engage your customers throughout an iterative life cycle—the technology foundation necessary to win customers for life.Application InsightsBrowserSitecore ContentManagement on Web AppSitecore ContentDelivery on Web AppRedis CacheSitecore Contenton Azure SQLSitecore Analyticson Azure SQLAzure Search

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Web Apps

App Service Web Apps kjører i flere områder, er tilgjengelig for nett- og mobillesere og er skalert over flere serverforekomster. Brukes av Sitecore til å drifte rollene for innholdslevering, innholdsadministrasjon, rapportering og behandling.

Azure SQL Database

SQL Database lagrer og håndterer data om nettstedet.

Redis Cache

Redis Cache muliggjør svært raske spørringer og forbedrer skalerbarheten ved å redusere belastningen på hoveddatabasen. Sitecores øktstatus administreres av Redis Cache.

Azure Search

En Azure Search-tjeneste som brukes til raske dataoppslag. Alle Sitecore-søkeindekser er lagret i Azure Search for raske oppslag og skalerbarhet.

Application Insights

Application Insights leverer tilstands- og ytelsesovervåking av tjenestene samt diagnostikk. Application Insights gir Sitecore en løsning for tilstands- og ytelsesovervåking.

Relaterte løsningsarkitekturer