Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av PaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure DevOps, Azure SQL Database, Azure Cache for Redis og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Dev-Test deployment for testing PaaS solutionsThis architecture represents how to configure your infrastructure for development and testing of a standard PaaS-style system.Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure DevOps

Azure DevOps administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Ressursgrupper

AzureDevOps-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Nettapper

Et webprogram kjører webområdet og distribueres til alle miljøer. Oppsamlingsspor brukes til å veksle mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis brukes i hvert miljø til å forbedre ytelsen for nettstedet.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer