Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av PaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Visual Studio Team Services, SQL Database, Redis Cache og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Implementeringsveiledning

Produkter Dokumentasjon

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Ressursgrupper

Visual Studio Team Service-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Web Apps

Et webprogram kjører webområdet og distribueres til alle miljøer. Oppsamlingsspor brukes til å veksle mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Redis Cache

Redis Cache brukes i hvert miljø til å forbedre ytelsen for nettstedet.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer