Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av PaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure DevOps, Azure SQL Database, Azure Cache for Redis og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Utviklings- og testedistribusjon for testing av PaaS-løsningerDenne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure DevOps

Azure DevOps administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Ressursgrupper

AzureDevOps-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Nettapper

Et webprogram kjører webområdet og distribueres til alle miljøer. Oppsamlingsspor brukes til å veksle mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Azure Cache for Redis

Azure Cache for Redis brukes i hvert miljø til å forbedre ytelsen for nettstedet.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer

Utviklings- og testedistribusjon for testing av IaaS-løsningerDenne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen for utvikling og testing av et standard IaaS-basert SaaS-system.SwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam SevicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupApplication InsightsApplication InsightsApplication InsightsAzure DevTest LabsAzure DevTest LabsSQL Server2016DevelopmentVMSQL Server2016DevelopmentVMAzure Cache for RedisLinux VMIISDev VMAzure Cache for RedisLinux VMIISQA VMProductionSQL Server2016 DatabaseServer PoolAzure Cache for RedisVM SetIIS ProductionVM SetIISPre-ProductionVM Set

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen for utvikling og testing av et standard IaaS-basert SaaS-system.

Mer informasjon
Dev-Test-distribusjon for testing av mikrotjenesteløsningerDenne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Denne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Mer informasjon