Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av PaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Visual Studio Team Services, Azure SQL Database, Redis Cache og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Application Insights Application Insights Application Insights Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent DevelopmentDatabase RedisCache DevelopmentCI Web App Pre-ProductionWeb App QADatabase RedisCache QAWeb App ProductionDatabase RedisCache ProductionWeb App Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Ressursgrupper

Visual Studio Team Service-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Web Apps

Et webprogram kjører webområdet og distribueres til alle miljøer. Oppsamlingsspor brukes til å veksle mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Redis Cache

Redis Cache brukes i hvert miljø til å forbedre ytelsen for nettstedet.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer