Løsningsarkitektur: Dev-Test-distribusjon for testing av mikrotjenesteløsninger

Denne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure DevOps, Service Fabric og Azure SQL Database. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Dev-Test deployment for testing microservice solutionsThis architecture represents how to configure your infrastructure for development and testing of a microservices-based system.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure DevOps

Azure DevOps administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Azure DevOps-ressursgrupper

Azure DevOps-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Service Fabric

Service Fabric setter sammen alle mikrotjenestene som brukes i løsningen. Under utvikling distribueres koden direkte fra utviklerverktøyene, mens i test- og produksjonsmiljøer distribueres koden gjennom bygg- og utgivelsesagenten ved bruk av Resource Manager-maler.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Relaterte løsningsarkitekturer