Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Dev-Test-distribusjon for testing av mikrotjenesteløsninger

Denne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Visual Studio Team Services, Service Fabric og Azure SQL Database. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

ARM Infrastructure andService Fabric Code Deployment S1 S2 S3 S1 S2 S3 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S3 Visual StudioTeam Services Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group DevelopmentDatabase QADatabase ProductionDatabase Development Host 1 QA Host 1 QA Host 2 QA Host 2 QA Host 3 Production Host 1

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Visual Studio Team Services-ressursgrupper

Visual Studio Team Service-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Service Fabric

Service Fabric setter sammen alle mikrotjenestene som brukes i løsningen. Under utvikling distribueres koden direkte fra utviklerverktøyene, mens i test- og produksjonsmiljøer distribueres koden gjennom bygg- og utgivelsesagenten ved bruk av Resource Manager-maler.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Relaterte løsningsarkitekturer