Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Dev-Test-distribusjon for testing av mikrotjenesteløsninger

Denne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure DevOps, Service Fabric og Azure SQL Database. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Dev-Test-distribusjon for testing av mikrotjenesteløsningerDenne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure DevOps

Azure DevOps administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Azure DevOps-ressursgrupper

Azure DevOps-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Service Fabric

Service Fabric setter sammen alle mikrotjenestene som brukes i løsningen. Under utvikling distribueres koden direkte fra utviklerverktøyene, mens i test- og produksjonsmiljøer distribueres koden gjennom bygg- og utgivelsesagenten ved bruk av Resource Manager-maler.

Azure SQL Database

Azure SQL Database ivaretar data for nettstedet. Kopier distribueres i utviklings-, test- og produksjonsmiljøene.

Relaterte løsningsarkitekturer