Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av IaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen for utvikling og testing av et standard IaaS-basert SaaS-system.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Visual Studio Team Services, Azure DevTest Labs, Virtual Machines og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Swap ARM and Code Deployment Visual StudioTeam Sevices Build andRelease Agent Development Resource Group QA Resource Group Prod Resource Group Application Insights Application Insights Application Insights Azure DevTest Labs Azure DevTest Labs SQL Server2016DevelopmentVM SQL Server2016DevelopmentVM Redis CacheLinux VM IISDev VM Redis CacheLinux VM IISQA VM ProductionSQL Server2016 DatabaseServer Pool Redis CacheVM Set IIS ProductionVM Set IISPre-ProductionVM Set

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Visual Studio Team Services

Visual Studio Team Services administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Visual Studio Team Services-ressursgrupper

Visual Studio Team Service-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Azure DevTest Labs

Azure utviklings- og testlaboratorier administrerer alle virtuelle maskiner som brukes i utviklings- og testmiljøer.

Virtual Machines

Virtuelle maskiner brukes til å distribuere alle produktene som brukes i løsningen. Oppsamlingsspor veksler mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer