Løsningsarkitektur: Utviklings- og testedistribusjon for testing av IaaS-løsninger

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen for utvikling og testing av et standard IaaS-basert SaaS-system.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure DevOps, Azure DevTest Labs, Virtuelle maskiner og Application Insights. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

开发测试部署用于测试 IaaS 解决方案该体系结构指出如何配置基础结构来开发和测试基于 IaaS 的标准 IaaS 系统。SwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam SevicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupApplication InsightsApplication InsightsApplication InsightsAzure DevTest LabsAzure DevTest LabsSQL Server2016DevelopmentVMSQL Server2016DevelopmentVMAzure Cache for RedisLinux VMIISDev VMAzure Cache for RedisLinux VMIISQA VMProductionSQL Server2016 DatabaseServer PoolAzure Cache for RedisVM SetIIS ProductionVM SetIISPre-ProductionVM Set

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure DevOps

Azure DevOps administrerer utviklingsprosessen.

Microsoft Release Management

Bygg- og utgivelsesagentene i Microsoft Release Management distribuerer Azure Resource Manager-malen og tilknyttet kode til de ulike miljøene.

Azure DevOps-ressursgrupper

Azure DevOps-ressursgrupper brukes til å definere alle tjenestene som kreves for å distribuere løsningen til et miljø for utvikling og testing eller produksjon.

Azure DevTest Labs

Azure utviklings- og testlaboratorier administrerer alle virtuelle maskiner som brukes i utviklings- og testmiljøer.

Virtuelle maskiner

Virtuelle maskiner brukes til å distribuere alle produktene som brukes i løsningen. Oppsamlingsspor veksler mellom førproduksjons- og produksjonsversjoner.

Application Insights

Application Insights overvåker webprogrammet under utvikling og testkjøringer, og overvåker deretter hele produksjonssystemet når det utgis.

Relaterte løsningsarkitekturer

Dev-Test deployment for testing PaaS solutionsThis architecture represents how to configure your infrastructure for development and testing of a standard PaaS-style system.Application InsightsApplication InsightsApplication InsightsSwapARM and Code DeploymentVisual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopmentDatabaseRedisCacheDevelopmentCI Web AppPre-ProductionWeb AppQADatabaseRedisCacheQAWeb AppProductionDatabaseRedisCacheProductionWeb AppDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource Group

Denne arkitekturen angir hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et standardsystem av PaaS-typen.

Mer informasjon
Ontwikkel- en testimplementatie voor het testen van microservice-oplossingenDeze architectuur vertegenwoordigt de manier waarop u uw infrastructuur dient te configureren voor het ontwikkelen en testen van een op microservices gebaseerd systeem.ARM Infrastructure andService Fabric Code DeploymentS1S2S3S1S2S3S1S2S1S2S1S2S1S2S3Visual StudioTeam ServicesBuild andRelease AgentDevelopment Resource GroupQA Resource GroupProd Resource GroupDevelopmentDatabaseQADatabaseProductionDatabaseDevelopment Host 1QA Host 1QA Host 2QA Host 2QA Host 3Production Host 1

Denne arkitekturen representerer hvordan du konfigurerer infrastrukturen din for utvikling og testing av et mikrotjenestebasert system.

Mer informasjon