Datastrømmescenario

Bruk AKS for enkelt å ta inn og behandle en datastrøm i sanntid med millioner av datapunkter samlet inn via sensorer. Utfør rask analyse og beregning for raskt å utvikle innsikter i komplekse scenarier.

Data Streaming scenarioUse AKS to easily ingest & process a real-time data stream with millions ofdata points collected via sensors. Perform fast analysis and computations todevelop insights into complex scenarios quickly.1234567

Sensordata genereres og strømmes til Azure API Management

AKS-klyngen kjører mikrotjeneste som distribueres som beholdere bak et tjenestenett. Beholdere bygges ved å bruke en DevOps-prosess og oppbevares i Azure Container Registry

Inntakstjeneste lagrer data i en Azure Cosmos DB

Asynkront mottar Analysetjenesten dataene og strømmer dem til Apache Kafka og Azure HDInsight

Dataforskere kan analysere stordataene for bruk i maskinlæringsmodeller ved hjelp av Splunk

Data behandles av behandlingstjenesten som lagrer resultatet i Azure Database for PostgreSQL og hurtigbufrer dataene i en Azure Cache for Redis

Et webprogram som kjører i Azure App Service brukes til å visualisere resultatene

  1. 1 Sensordata genereres og strømmes til Azure API Management
  2. 2 AKS-klyngen kjører mikrotjeneste som distribueres som beholdere bak et tjenestenett. Beholdere bygges ved å bruke en DevOps-prosess og oppbevares i Azure Container Registry
  3. 3 Inntakstjeneste lagrer data i en Azure Cosmos DB
  4. 4 Asynkront mottar Analysetjenesten dataene og strømmer dem til Apache Kafka og Azure HDInsight
  1. 5 Dataforskere kan analysere stordataene for bruk i maskinlæringsmodeller ved hjelp av Splunk
  2. 6 Data behandles av behandlingstjenesten som lagrer resultatet i Azure Database for PostgreSQL og hurtigbufrer dataene i en Azure Cache for Redis
  3. 7 Et webprogram som kjører i Azure App Service brukes til å visualisere resultatene