Anslag for kundefrafall

Customer Churn Prediction bruker Cortana Intelligence Suite-komponenter for å anslå sannsynligheten for kundefrafall og hjelper med å finne mønstre i eksisterende data i forbindelse med det anslåtte kundefrafallet.

Anslag for kundefrafallCustomer Churn Prediction bruker Cortana Intelligence Suite-komponenter for å anslå sannsynligheten for kundefrafall og hjelper med å finne mønstre i eksisterende data i forbindelse med det anslåtte kundefrafallet.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Anslag for kundefrafallCustomer Churn Prediction bruker Cortana Intelligence Suite-komponenter for å anslå sannsynligheten for kundefrafall og hjelper med å finne mønstre i eksisterende data i forbindelse med det anslåtte kundefrafallet.

Relaterte løsningsarkitekturer