Hopp over navigasjon

Anslag for kundefrafall

Customer Churn Prediction bruker Cortana Intelligence Suite-komponenter for å anslå sannsynligheten for kundefrafall og hjelper med å finne mønstre i eksisterende data i forbindelse med det anslåtte kundefrafallet.

Customer Churn PredictionCustomer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Customer Churn PredictionCustomer Churn Prediction uses Cortana Intelligence Suite components to predict churn probability and helps find patterns in existing data associated with the predicted churn rate.

Relaterte løsningsarkitekturer