Chat på tvers av plattformer

Få fart på utviklingen av pålitelige, høyt ytende chatprogrammer.

Cross-platform ChatAccelerate development of reliable, high-performing chat applications123

App for nettchat kobles til SignalR Service og mottar token

Bruker logger seg på app med flerfaktorgodkjenning, hvis godkjent, sendes SignalR-endepunkt og -bærertoken tilbake

Bruker kobler seg til SignalR Service med endepunkt og token

  1. 1 App for nettchat kobles til SignalR Service og mottar token
  2. 2 Bruker logger seg på app med flerfaktorgodkjenning, hvis godkjent, sendes SignalR-endepunkt og -bærertoken tilbake
  1. 3 Bruker kobler seg til SignalR Service med endepunkt og token

Relaterte løsningsarkitekturer