CI/CD for beholdere med Jenkins og Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)

Beholdere gjør det enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjonen av disse beholderne med Azure Kubernetes Service (AKS), får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.

Ved å konfigurere organisering og kontinuerlig kompilering av beholderavbildningene dine kan du gjøre distribusjonen raskere og mer pålitelig.

CI/CD for beholdere med Jenkins og Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS)Beholdere gjør det enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjonen av disse beholderne med Azure Kubernetes Service (AKS), får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.123456778

Endre kildekoden til appen.

Send kode til GitHub.

Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.

Jenkins starter kompileringsjobber ved å bruke Azure Kubernetes Service (AKS) som dynamisk kompileringsagent.

Jenkins kompilerer og sender Docker-beholdere til Azure Container Registry.

Jenkins distribuerer den nye beholderbaserte appen din til Kubernetes på Azure.

Container Service (AKS) er basert på Azure Cosmos DB.

Grafana visualiserer infrastruktur og appmåledata via Azure Monitor.

Overvåk appene for å forbedre dem.

  1. 1 Endre kildekoden til appen.
  2. 2 Send kode til GitHub.
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser jobber i Jenkins.
  4. 4 Jenkins starter kompileringsjobber ved å bruke Azure Kubernetes Service (AKS) som dynamisk kompileringsagent.
  5. 5 Jenkins kompilerer og sender Docker-beholdere til Azure Container Registry.
  1. 6 Jenkins distribuerer den nye beholderbaserte appen din til Kubernetes på Azure.
  2. 7 Container Service (AKS) er basert på Azure Cosmos DB.
  3. 8 Grafana visualiserer infrastruktur og appmåledata via Azure Monitor.
  4. 9 Overvåk appene for å forbedre dem.

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer

CI/CD for Azure Web AppsMed Azure Web Apps kan du raskt og enkelt utvikle nettapper med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Skap verdier for kundene dine raskere med et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) som automatisk sender alle endringene dine til Web Apps.12345678

CI/CD for Azure Web Apps

Med Azure Web Apps kan du raskt og enkelt utvikle nettapper med ASP.NET, Java, Node.js eller PHP. Skap verdier for kundene dine raskere med et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) som automatisk sender alle endringene dine til Web Apps.