Chatrobot for handel

Sammen kan Azure Bot Service og tjenesten for språkforståelse gi utviklere mulighet til å opprette samtalegrensesnitt for ulike scenarioer, for eksempel banktjenester, reiser og underholdning. Portvakten på et hotell kan for eksempel bruke en robot til å styrke samhandlinger i tradisjonell kommunikasjon via e-post og telefon, ved å validere en kunde via Azure Active Directory og bruke Cognitive Services til å bedre den kontekstuelle prosessen rundt kundeforespørsler via tekst og tale. Tjenesten for talegjenkjenning kan legges til for å støtte talekommandoer.

Commerce chatbotTogether, the Azure Bot Service and Language Understanding service enable developers to create conversational interfaces for various scenarios like banking, travel, and entertainment. For example, a hotel’s concierge can use a bot to enhance traditional e-mail and phone call interactions by validating a customer via Azure Active Directory and using Cognitive Services to better contextually process customer requests using text and voice. The Speech recognition service can be added to support voice commands.1234567

Kunden bruker mobilappen din

Ved hjelp av Azure AD B2C, kan brukeren godkjenne

Ved hjelp av den egendefinerte programroboten ber brukeren om informasjon

Cognitive Services bidrar til å behandle forespørselen i naturlig språk

Svaret gjennomgås av kunde som kan spesifisere spørsmålet ved hjelp av naturlig samtale

Når brukeren er fornøyd med resultatene, oppdaterer programroboten kundens reservasjon

Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

  1. 1 Kunden bruker mobilappen din
  2. 2 Ved hjelp av Azure AD B2C, kan brukeren godkjenne
  3. 3 Ved hjelp av den egendefinerte programroboten ber brukeren om informasjon
  4. 4 Cognitive Services bidrar til å behandle forespørselen i naturlig språk
  1. 5 Svaret gjennomgås av kunde som kan spesifisere spørsmålet ved hjelp av naturlig samtale
  2. 6 Når brukeren er fornøyd med resultatene, oppdaterer programroboten kundens reservasjon
  3. 7 Programinnsikter samler telemetri under kjøring for å bidra til utviklingen med robotytelse og -bruk

Relaterte løsningsarkitekturer