Hopp over navigasjon

CI/CD for beholdere

Beholdere gjør det veldig enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjon av disse beholderne med Kubernetes i Azure Container Service får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.

Ved å konfigurere organisering og kontinuerlig kompilering av beholderavbildningene dine vil Visual Studio Team Services gjøre distribusjonen raskere og mer pålitelig.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services CD Azure Container Service(Managed Kubernetes) Azure ContainerRegistry 3 5 4 7 6 Engineer Visual Studio Azure ApplicationInsights 1 9 8 Visual StudioTeam Services Backlog 2 10

Endre kildekoden til appen

Bekreft koden til appen

Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering, beholderkompilering og enhetstesting

Beholderavbildninger sendes til Azure Container Registry

Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere

Distribusjon til Azure Container Service

Beholder startes med Container Image fra Azure Container Registry

Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata

Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon

Oppdater loggen over gjenværende arbeid

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Bekreft koden til appen
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering, beholderkompilering og enhetstesting
  4. 4 Beholderavbildninger sendes til Azure Container Registry
  5. 5 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
  1. 6 Distribusjon til Azure Container Service
  2. 7 Beholder startes med Container Image fra Azure Container Registry
  3. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
  4. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
  5. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Beholderregister

Lagre og administrer beholderbilder på alle typer av Azure-distribusjoner

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Visual Studio Team Services

Bygg og distribuer apper på flere plattformer for å få mest mulig ut av Azure-tjenester

Relaterte løsningsarkitekturer

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Java CI/CD ved hjelp av Jenkins og Azure Web Apps

Azure App Service er en rask og enkel måte for å utvikle webprogrammer med Java, Node, PHP eller ASP.NET, i tillegg til støtte for språkkjøretider ved å bruke Docker. Et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) som automatisk sender alle endringene dine til Azure-apptjenester gir deg mulighet til å levere verdiskapning raskere til kundene dine.