Hopp over navigasjon

CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Visual Studio Team Services leverer CI/DC-datasamlebåndet som begynner med et Git-repositorium for administrasjon av kildekoden og infrastrukturkoden til appen (ARM-maler), et kompileringssystem for produksjon av pakker og andre kompileringsartefakter og et lanseringsbehandlingssystem konfigurasjon av datasamlebåndet for å distribuere endringer igjennom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer. Dette datasamlebåndet bruker ARM-maler for å klargjøre eller oppdatere infrastrukturen ved behov i hvert miljø og distribuerer deretter den oppdaterte kompileringen. Du kan også bruk Azure Dev/Test-laboratorier for å automatisk ta ned testressurser som ikke er i bruk.

Visual StudioTeam Services Git Visual StudioTeam Services CI Visual StudioTeam Services Backlog Visual StudioTeam Services CD AzureVirtual Machines Azure DevTestLabs AzureVirtual Machines 3 2 1 4 6 5 8 8 8 9 7 AzureApplication Insights Visual Studio Engineer 10

Endre kildekoden til appen

Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)

Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting

Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere

Distribusjon til QA-miljø

Distribusjon til foreløpig miljø

Distribusjon til produksjonsmiljø

Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata

Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon

Oppdater loggen over gjenværende arbeid

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting
  4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
  5. 5 Distribusjon til QA-miljø
  1. 6 Distribusjon til foreløpig miljø
  2. 7 Distribusjon til produksjonsmiljø
  3. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
  4. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
  5. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid

Implementeringsveiledning

Relaterte løsningsarkitekturer

Jenkins Azure ContainerInstances AzureFiles Azure WebApps Azure Databasefor MySQL GitHub IntelliJ Engineer ApplicationInsights 1 8 2 3 4 5 6 7 7

Java CI/CD ved hjelp av Jenkins og Azure Web Apps

Azure App Service er en rask og enkel måte for å utvikle webprogrammer med Java, Node, PHP eller ASP.NET, i tillegg til støtte for språkkjøretider ved å bruke Docker. Et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig distribusjon (CI/CD) som automatisk sender alle endringene dine til Azure-apptjenester gir deg mulighet til å levere verdiskapning raskere til kundene dine.