Hopp over navigasjon

CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Azure DevOps leverer CI/DC-datasamlebåndet som begynner med et Git-repositorium for administrasjon av kildekoden og infrastrukturkoden til appen (ARM-maler), et kompileringssystem for produksjon av pakker og andre kompileringsartefakter og et lanseringsbehandlingssystem for konfigurasjon av datasamlebåndet for å distribuere endringer igjennom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer. Dette datasamlebåndet bruker ARM-maler for å klargjøre eller oppdatere infrastrukturen ved behov i hvert miljø og distribuerer deretter den oppdaterte kompileringen. Du kan også bruk Azure Dev/Test-laboratorier for å automatisk ta ned testressurser som ikke er i bruk.

CI/CD for Azure VMsAzure is a world-class cloud for hosting virtual machines running Windows or Linux. Whether you use ASP.NET, Java, Node.js, or PHP to develop applications, you’ll need a continuous integration and continuous deployment (CI/CD) pipeline to push changes to these virtual machines automatically.1234567888910

Endre kildekoden til appen

Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)

Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting

Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere

Distribusjon til QA-miljø

Distribusjon til foreløpig miljø

Distribusjon til produksjonsmiljø

Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata

Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon

Oppdater loggen over gjenværende arbeid

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting
  4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
  5. 5 Distribusjon til QA-miljø
  1. 6 Distribusjon til foreløpig miljø
  2. 7 Distribusjon til produksjonsmiljø
  3. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
  4. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
  5. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine.

Azure DevOps

Bygg og distribuer apper på flere plattformer for å få mest mulig ut av Azure-tjenester

Relaterte løsningsarkitekturer

CI/CD for ContainersContainers make it very easy for you to continuously build and deploy your applications. By orchestrating deployment of those containers using Kubernetes in Azure Kubernetes Service (AKS), you can achieve replicable, manageable clusters of containers.12345678910

CI/CD for beholdere

Beholdere gjør det veldig enkelt å utvikle og distribuere apper kontinuerlig. Ved å organisere distribusjon av disse beholderne med Kubernetes i Azure Kubernetes Service (AKS) får du replikerbare og administrerbare klynger av beholdere.