CI/CD for virtuelle Azure-maskiner

Azure-skyen er som skapt for drifting av virtuelle maskiner som kjører Windows eller Linux. Uansett om du bruker ASP.NET, Java, Node.js eller PHP til å utvikle appene, trenger du et datasamlebånd for kontinuerlig integrasjon (CI) og kontinuerlig distribusjon (CD) for å sende endringer til disse virtuelle maskinene automatisk.

Azure DevOps leverer CI/DC-datasamlebåndet som begynner med et Git-repositorium for administrasjon av kildekoden og infrastrukturkoden til appen (ARM-maler), et kompileringssystem for produksjon av pakker og andre kompileringsartefakter og et lanseringsbehandlingssystem for konfigurasjon av datasamlebåndet for å distribuere endringer igjennom utviklings-, test- og produksjonsmiljøer. Dette datasamlebåndet bruker ARM-maler for å klargjøre eller oppdatere infrastrukturen ved behov i hvert miljø og distribuerer deretter den oppdaterte kompileringen. Du kan også bruk Azure Dev/Test-laboratorier for å automatisk ta ned testressurser som ikke er i bruk.

Azure VM의 CI/CDAzure는 Windows 또는 Linux를 실행하는 가상 머신을 호스팅하기 위한 세계적 수준의 클라우드입니다. 애플리케이션을 개발하는 데 ASP.NET, Java, Node.js 또는 PHP 중 무엇을 사용하는지와 관계없이 변경 내용을 이러한 가상 머신으로 자동으로 푸시하려면 CI/CD(지속적인 통합 및 지속적인 배포) 파이프라인이 필요합니다.1234567888910

Endre kildekoden til appen

Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)

Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting

Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere

Distribusjon til QA-miljø

Distribusjon til foreløpig miljø

Distribusjon til produksjonsmiljø

Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata

Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon

Oppdater loggen over gjenværende arbeid

  1. 1 Endre kildekoden til appen
  2. 2 Bekreft koden til appen og Azure Resource Manager-malen (ARM)
  3. 3 Kontinuerlig integrasjon utløser appkompilering og enhetstesting
  4. 4 Kontinuerlig distribusjon utløser organisert distribusjon av appartefakter med miljøspesifikke parametere
  5. 5 Distribusjon til QA-miljø
  1. 6 Distribusjon til foreløpig miljø
  2. 7 Distribusjon til produksjonsmiljø
  3. 8 Application Insights samler inn og analyserer tilstands-, ytelses- og bruksdata
  4. 9 Se gjennom tilstands-, ytelses- og bruksinformasjon
  5. 10 Oppdater loggen over gjenværende arbeid

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtuelle maskiner

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure DevTest Labs

Opprett raskt miljøer ved å bruke gjenbrukbare maler og artefakter

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine.

Azure DevOps

Bygg og distribuer apper på flere plattformer for å få mest mulig ut av Azure-tjenester

Relaterte løsningsarkitekturer