Hopp over navigasjon

Kampanjeoptimalisering med SQL Server

Denne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med SQL Server 2016 med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot.

Kampanjeoptimalisering med SQL ServerDenne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med SQL Server 2016 med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Kampanjeoptimalisering med SQL ServerDenne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med SQL Server 2016 med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot.

Relaterte løsningsarkitekturer

Otimização de Campanha com Clusters Azure HDInsight SparkEsta solução demonstra como criar e implantar um modelo de aprendizado de máquina com o Microsoft R Server em clusters do Azure HDInsight Spark para recomendar ações para maximizar a taxa de compra dos leads aos quais uma campanha se destina. Essa solução permite a manipulação eficiente de Big Data no Spark com o Microsoft R Server.

Kampanjeoptimalisering med Azure HDInsight Spark-klynger

Denne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med Microsoft R Server på Azure HDInsight Spark-klynger med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot. Denne løsningen muliggjør effektiv behandling av store data på Spark med Microsoft R Server.