Hopp over navigasjon

Kampanjeoptimalisering med Azure HDInsight Spark-klynger

Denne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med Microsoft R Server på Azure HDInsight Spark-klynger med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot. Denne løsningen muliggjør effektiv behandling av store data på Spark med Microsoft R Server.

Campaign Optimization with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Ansvarsfraskrivelse

©2017 Microsoft Corporation. Med enerett. Denne informasjonen gis «som den er» og kan endres uten varsel. Microsoft gir ingen garantier, uttrykkelig eller underforstått, i forbindelse med informasjonen som oppgis her. Tredjepartsdata ble benyttet for å generere løsningen. Du er ansvarlig for å respektere andres rettigheter, inkludert anskaffelse og overhold av relevante lisenser for å opprette lignende datasett.

Campaign Optimization with Azure HDInsight Spark ClustersThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with Microsoft R Server on Azure HDInsight Spark clusters to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign. This solution enables efficient handling of big data on Spark with Microsoft R Server.

Relaterte løsningsarkitekturer

Campaign Optimization with SQL ServerThis solution demonstrates how to build and deploy a machine learning model with SQL Server 2016 with R Services to recommend actions to maximize the purchase rate of leads targeted by a campaign.

Kampanjeoptimalisering med SQL Server

Denne løsningen demonstrerer hvordan du bygger og distribuerer en maskinlæringsmodell med SQL Server 2016 med R Services for å anbefale tiltak for å maksimalisere kjøp av potensielle kunder som en kampanje er rettet mot.