Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Opprett soneredundant belastningsfordeling

Opprett frontende delnett

Opprett DB-delnett

Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones

Konfigurer soneredundant SQL DB

Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg

Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet

  1. 1 Opprett soneredundant belastningsfordeling
  2. 2 Opprett frontende delnett
  3. 3 Opprett DB-delnett
  4. 4 Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones
  1. 5 Konfigurer soneredundant SQL DB
  2. 6 Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg
  3. 7 Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner