Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtuelle maskiner (VM-er) er fysisk separert på tvers av soner, og et virtuelt nettverk opprettes ved hjelp av belastningsfordelere i hvert område. Disse stedene er nær nok for replikering med høy tilgjengelighet, slik at programmene dine kan fortsette å kjøre, til tross for eventuelle problemer på de fysiske stedene.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high-availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Opprett soneredundant belastningsfordeling.

Opprett frontende-delnett.

Opprett DB-delnett.

Opprett virtuelle maskiner i tre tilgjengelighetssoner.

Konfigurer soneredundant SQL DB.

Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg.

Rull ut programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet.

  1. 1 Opprett soneredundant belastningsfordeling.
  2. 2 Opprett frontende-delnett.
  3. 3 Opprett DB-delnett.
  4. 4 Opprett virtuelle maskiner i tre tilgjengelighetssoner.
  1. 5 Konfigurer soneredundant SQL DB.
  2. 6 Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg.
  3. 7 Rull ut programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtuelle maskiner

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Load Balancer

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til programmene