Hopp over navigasjon

Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtuelle maskiner er fysisk separert på tvers av soner, og et virtuelt nettverk er opprettet med belastningsfordelinger på hvert område. Disse plasseringene er tilstrekkelig nær hverandre for høyt tilgjengelig replikering, slik at programmene dine fortsetter, uansett om det oppstår problemer på de fysiske plasseringene.
Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separatedacross zones, and a virtual network is createdusing load balancers at each site. These locationsare close enough for high-availability replication,so your apps stay running, despite anyissues at the physical locations.Load Balancer Standard(Zone redundant)Web AppWeb AppAvailability Zone 1Availability Zone 2Availability Zone 3Web App6175423

Opprett soneredundant belastningsfordeling

Opprett frontende delnett

Opprett DB-delnett

Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones

Konfigurer soneredundant SQL DB

Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg

Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet

  1. 1 Opprett soneredundant belastningsfordeling
  2. 2 Opprett frontende delnett
  3. 3 Opprett DB-delnett
  4. 4 Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones
  1. 5 Konfigurer soneredundant SQL DB
  2. 6 Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg
  3. 7 Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet