Hopp over navigasjon

Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.

BCDR 고가용성 전략 수립VM(가상 머신)은 영역에서 물리적으로 분리되고,가상 네트워크는 각 사이트에서 부하 분산 장치를사용하여 만들어집니다. 이러한 위치는고가용성 복제에 필요한 만큼 충분히 가까우므로물리적 위치에서 발생하는 문제에 관계없이응용 프로그램이 계속 실행됩니다.1234567

Opprett soneredundant belastningsfordeling

Opprett frontende delnett

Opprett DB-delnett

Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones

Konfigurer soneredundant SQL DB

Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg

Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet

  1. 1 Opprett soneredundant belastningsfordeling
  2. 2 Opprett frontende delnett
  3. 3 Opprett DB-delnett
  4. 4 Opprett virtuelle maskiner i tre Availability Zones
  1. 5 Konfigurer soneredundant SQL DB
  2. 6 Legg til virtuelle maskiner i belastningsfordelingens serverdelutvalg
  3. 7 Distribuer programmet ditt på virtuelle maskiner for redundans og høy tilgjengelighet

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Virtual Machines

Klargjør virtuelle Windows- og Linux-maskiner på noen sekunder

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Lastbalansering

Lever høy tilgjengelighet og nettverksytelse til dine applikasjoner