Program for blokkjedearbeidsflyt

Bedrifter bruker blokkjede til å digitalisere arbeidsflyter de deler med andre organisasjoner, som det å flytte fysiske aktiva på tvers av forsyningskjeder. Anatomien til blokkjedeappen er lik for alle brukertilfeller. Her bruker vi Azure Blockchain-tjenesten som det grunnleggende administrerte blokkjedenettverket, og bygger et konsortiumprogram som kan ta inn signaler fra relevante brukergrensesnitt, og kommunisere hovedbokdata til forbrukerapper på tvers av konsortiet.

Blockchain workflow applicationBusinesses use blockchain to digitise workflows they share with other organisations, such as moving physical assets across supply chains. The anatomy of blockchain apps is similar across use cases. Here, we use Azure Blockchain Service as the foundational managed blockchain network and build a consortium application that can ingest signals from relevant user interfaces and communicate ledger data to consuming apps across the consortium.11234456

Relevante apper, enheter og datakilder sender hendelser eller data til en videreformidler av meldinger (Azure Service Bus).

Den logiske forbrukerappen med teknologi for distribuert hovedbok (DLT) henter data fra Service Bus og sender til transaksjonsverktøy som kompilerer og signerer transaksjonen.

Den signerte transaksjonen rutes til Azure Blockchain Service (totaladministrert Ethereum-konsortiumnettverk) via en hovedbok-spesifikk logisk app-kobling.

Dataadministrator for blokkjeden fanger opp blokknivåelement og transaksjonsdata fra konfigurerte transaksjonsnoder, dekoder hendelser og egenskaper, og sender deretter dataene til konfigurerte mål.

Videreformidleren av meldinger sender hovedbokdata til krevende forretningsapplikasjoner og av-kjededatabase.

Informasjon analyseres og visualiseres med verktøy som for eksempel Power BI ved å koble til av-kjededatabase.

  1. 1 Relevante apper, enheter og datakilder sender hendelser eller data til en videreformidler av meldinger (Azure Service Bus).
  2. 2 Den logiske forbrukerappen med teknologi for distribuert hovedbok (DLT) henter data fra Service Bus og sender til transaksjonsverktøy som kompilerer og signerer transaksjonen.
  3. 3 Den signerte transaksjonen rutes til Azure Blockchain Service (totaladministrert Ethereum-konsortiumnettverk) via en hovedbok-spesifikk logisk app-kobling.
  1. 4 Dataadministrator for blokkjeden fanger opp blokknivåelement og transaksjonsdata fra konfigurerte transaksjonsnoder, dekoder hendelser og egenskaper, og sender deretter dataene til konfigurerte mål.
  2. 5 Videreformidleren av meldinger sender hovedbokdata til krevende forretningsapplikasjoner og av-kjededatabase.
  3. 6 Informasjon analyseres og visualiseres med verktøy som for eksempel Power BI ved å koble til av-kjededatabase.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Blockchain Service

Bygg, styr og utvid nettverk av konsortiumblokkjeder

Service Bus

Koble til i private og offentlige skymiljøer

Azure IoT Central

Fremskynd opprettingen av IoT-løsninger

Application Insights

Oppdag, sorter og diagnostiser problemer i nettappene og tjenestene dine

Event Grid

Få pålitelig levering av hendelser i enorm skala

Azure Logic Apps

Automatiser tilgangen og bruken av data på tvers av nettskyer uten å skrive kode

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Azure Active Directory

Synkroniser lokale kataloger og aktiver enkel pålogging

Key Vault

Sikre og behold kontrollen over nøkler og andre hemmeligheter

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Virtual Network

Klargjør private nettverk, og koble om ønskelig til lokale datasentre

Power BI Embedded

Bygg inn flotte, interaktive datavisualiseringer i programmene dine

Relaterte løsningsarkitekturer