Hopp over navigasjon

Store behandlingsjobber med Azure Batch

Arbeidsbelastninger for store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse er som regel dataintensive og kan kjøres parallelt og dermed dra nytte av skaleringen og fleksibiliteten som finnes i skyen. Arbeidsbelastningene kjøres ofte asynkront ved bruk av bunkebehandling med databehandlingsressurser som er nødvendig for å kjøre jobben, og jobbplanlegging som er nødvendig for å spesifisere jobben. Eksempler på store behandlingsjobber og databehandling med høy ytelse omfatter Monte Carlo-simuleringer vedrørende økonomisk risiko, bildegjengivelse, medietranskoding, filbehandling og tekniske eller vitenskapelige simuleringer.

Denne løsningen implementerer et skyintegrert program med Azure Batch som sørger for tildeling og administrering av databehandlingsressurser, programinstallasjon, automatisk skalering av ressurser og jobbplanlegging som en plattformtjeneste. Batch tilbyr også arbeidsbelastningsakseleratorer på høyere nivå, spesielt for kjøring av R parallelt, AI-læring og gjengivelsesarbeidsbelastninger.

Denne løsningen er bygget på Azure-administrerte tjenester – Virtual Machines, Storage og Batch. Disse tjenestene kjører i et miljø for høy tilgjengelighet som det leveres programvareoppdatering og støtte for, og som gir deg anledning til å fokusere på løsningen.

6 4 3 5 2 1

Last opp inndatafiler og -programmer til Azure Storage-kontoen din.

Opprett et bunkeutvalg av databehandlingsnoder, en jobb å kjøre arbeidsbelastningen på i utvalget, og oppgavene i jobben.

Laster ned inndatafiler og -programmer i bunker.

Overvåker oppgavekjøring i bunker.

Laster opp utdataoppgaver i bunker.

Last ned utdatafiler.

  1. 1 Last opp inndatafiler og -programmer til Azure Storage-kontoen din.
  2. 2 Opprett et bunkeutvalg av databehandlingsnoder, en jobb å kjøre arbeidsbelastningen på i utvalget, og oppgavene i jobben.
  3. 3 Laster ned inndatafiler og -programmer i bunker.
  1. 4 Overvåker oppgavekjøring i bunker.
  2. 5 Laster opp utdataoppgaver i bunker.
  3. 6 Last ned utdatafiler.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Lagring

Massivt skalerbar objektlagring for ustrukturerte data.

Batch

Skybasert jobbplanlegging og administrasjon av databehandling.

Produktinformasjon

Koblingene til høyre gir deg dokumentasjon om distribusjon og administrasjon for noen av produktene.

Relaterte løsningsarkitekturer

7 6 5 4 3 2 1

Hybrid HPC i Azure med HPC Pack

Microsoft HPC Pack er en gratis HPC-løsning (databehandling med høy ytelse), bygget på Microsoft Azure og Windows Server-teknologiene. HPC Pack kombinerer et omfattende sett med distribusjons-, administrasjons-, jobbplanleggings- og overvåkingsverktøy for Windows og Linux HPC-klyngemiljøer, og gir en fleksibel plattform for å utvikle og kjøre HPC-programmer på lokalt og i Azure.