Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Arkiver lokale data i skyen

Arkiver dine lokale data på Azure Blob-lagring.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: StorSimple og Blob Storage. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Arquivar dados no local para a cloudArquive os seus dados locais no armazenamento de Blobs do Azure.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

StorSimple

Azure StorSimple-programmet kjører lokalt og kan knytte data til Azure Blob-lagring (både høyfrekvente og lavfrekvente nivåer). StorSimple kan brukes til å arkivere lokale data på Azure.

Blob Storage

Et lavfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å sikkerhetskopiere data som er sjelden i bruk, mens et høyfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å lagre data som brukes ofte.

Relaterte løsningsarkitekturer

Fazer cópias de segurança de aplicações no local e dados na cloudFaça cópias de segurança de dados e aplicações a partir de um sistema no local para o Azure com o Azure Backup ou uma solução de parceiro. É utilizada uma ligação à Internet ao Azure para ligar ao Azure Backup ou ao armazenamento de Blobs do Azure. O Azure Backup Server pode escrever cópias de segurança diretamente no Azure Backup. Em alternativa, uma solução de parceiro, como o Commvault Simpana ou o Veeam Availability Suite, alojada no local, pode escrever cópias de segurança diretamente no armazenamento de Blobs ou através de um ponto final na cloud, como o Veeam Cloud Connect.

Sikkerhetskopier lokale programmer og data til skyen

Sikkerhetskopier data og programmer fra et lokalt system og lagre dem på Azure ved hjelp av enten Azure Backup eller en partnerløsning. En Internett-tilkobling til Azure brukes til å koble til Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skrive sikkerhetskopier direkte til Azure Backup. Alternativt kan en tredjepartsløsning som driftes lokalt, slik som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, lagre sikkerhetskopier til Blob-lagring direkte eller via et skyendepunkt som Veeam Cloud Connect.

Mer informasjon