Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Arkiver lokale data i skyen

Arkiver dine lokale data på Azure Blob-lagring.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: StorSimple og Blob Storage. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Arkiver lokale data i skyenArkiver dine lokale data på Azure Blob-lagring.Microsoft AzureFilesFoldersDiscsStorSimpleFilesFoldersDiscsCommvault SimpanaCommvault SimpanaAzure Storage (blob)Azure Storage (blob)Cool tierHot tierMicrosoft AzureAzure Storage (blob)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Veeam

Veeam Availability Suite driftet lokalt, og som kjører på en virtuell maskin eller en fysisk maskin.

StorSimple

Azure StorSimple-programmet kjører lokalt og kan knytte data til Azure Blob-lagring (både høyfrekvente og lavfrekvente nivåer). StorSimple kan brukes til å arkivere lokale data på Azure.

Veeam

Veeam Cloud Connect ligger på Azure, og den kjører på en virtuell maskin.

Blob Storage

Et lavfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å sikkerhetskopiere data som er sjelden i bruk, mens et høyfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å lagre data som brukes ofte.

Relaterte løsningsarkitekturer