Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Arkiver lokale data i skyen

Arkiver dine lokale data på Azure Blob-lagring.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: StorSimple og Blob Storage. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Microsoft Azure Files Folders Discs StorSimple Files Folders Discs Commvault Simpana Commvault Simpana Azure Storage (blob) Azure Storage (blob) Cool tier Hot tier Microsoft Azure Azure Storage (blob)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Veeam

Veeam Availability Suite driftet lokalt, og som kjører på en virtuell maskin eller en fysisk maskin.

StorSimple

Azure StorSimple-programmet kjører lokalt og kan knytte data til Azure Blob-lagring (både høyfrekvente og lavfrekvente nivåer). StorSimple kan brukes til å arkivere lokale data på Azure.

Veeam

Veeam Cloud Connect ligger på Azure, og den kjører på en virtuell maskin.

Blob Storage

Et lavfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å sikkerhetskopiere data som er sjelden i bruk, mens et høyfrekvent nivå på Azure Blob-lagring brukes til å lagre data som brukes ofte.

Relaterte løsningsarkitekturer

on-premises Option 1 - Use native Azure Backup Option 2 - Use 3rd party backup apps on-premises Virtual Machines Virtual Machines Azure Backup Server Virtual Machines Virtual Machines Azure Storage(blob) Azure Backup Commvault Simpana App/Item level restore Internet VCC for Enterprise or App/Item level restore Internet

Sikkerhetskopier lokale programmer og data til skyen

Sikkerhetskopier data og programmer fra et lokalt system og lagre dem på Azure ved hjelp av enten Azure Backup eller en partnerløsning. En Internett-tilkobling til Azure brukes til å koble til Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skrive sikkerhetskopier direkte til Azure Backup. Alternativt kan en tredjepartsløsning som driftes lokalt, slik som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, lagre sikkerhetskopier til Blob-lagring direkte eller via et skyendepunkt som Veeam Cloud Connect.

Mer informasjon