Løsningsarkitektur: Sikkerhetskopier lokale programmer og data til skyen

Sikkerhetskopier data og programmer fra et lokalt system og lagre dem på Azure ved hjelp av enten Azure Backup eller en partnerløsning. En Internett-tilkobling til Azure brukes til å koble til Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skrive sikkerhetskopier direkte til Azure Backup. Alternativt kan en tredjepartsløsning som driftes lokalt, slik som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, lagre sikkerhetskopier til Blob-lagring direkte eller via et skyendepunkt som Veeam Cloud Connect.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Backup Server, Azure Backup og Blob Storage. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Back up on-premises applications and data to cloudBack up data and applications from an on-premises system to Azure using Azure Backup or a partner solution. An Internet connection to Azure is used to connect to Azure Backup or Azure Blob storage. Azure Backup Server can write backups directly to Azure Backup. Alternatively, a partner solution such as Commvault Simpana or Veeam Availability Suite, hosted on-premises, can write backups to Blob storage directly or via a cloud endpoint such as Veeam Cloud Connect.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Backup Server

Azure Backup Server sørger for sikkerhetskopiering av datamaskiner og styrer konfigurasjonen av gjenopprettingsprosedyrene. I tillegg har den også sikkerhetskopierte data for to dager for gjenoppretting.

Azure Backup

Azure Backup-tjeneste kjører på skyen og inneholder gjenopprettingspunktene, håndhever reglene og lar deg administrere data- og programbeskyttelse. Du trenger ikke å opprette eller administrere en Azure Blob-lagringskonto når du bruker Azure Backup.

Blob Storage

Bloblagring som partnerløsninger, blant annet Commvault, kobler til for sikkerhetskopiering av data og programmer. Du må opprette og administrere Azure Blob-lagring når du bruker en tredjepartsløsning.

Relaterte løsningsarkitekturer