Løsningsarkitektur: Sikkerhetskopier skyprogrammer og data til skyen

Sikkerhetskopier data og programmer som kjører på Azure til en annen Azure-plassering ved bruk av Azure Backup eller en partnerløsning.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Azure Backup og Blob-lagring. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Back up cloud applications and data to cloudBack up data and applications running in Azure to another Azure location by using Azure Backup or a partner solution.

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Azure Backup

Azure Backup-tjeneste kjører på skyen og inneholder gjenopprettingspunktene, håndhever reglene og lar deg administrere data- og programbeskyttelse. Du trenger ikke å opprette eller administrere en Azure Blob-lagringskonto når du bruker Azure Backup.

Blob-lagring

Bloblagring som partnerløsninger, blant annet Commvault, kobler til for sikkerhetskopiering av data og programmer. Du må opprette og administrere Azure Blob-lagring når du bruker en tredjepartsløsning.

Relaterte løsningsarkitekturer

クラウドへのオンプレミスのアプリケーションおよびデータのバックアップAzure Backup またはパートナー ソリューションを使用して、オンプレミス システムから Azure にデータとアプリケーションをバックアップします。Azure Backup または Azure Blob Storage との接続には、Azure とのインターネット接続を使用します。Azure Backup Server は、Azure Backup に直接バックアップを書き込むことができます。一方、Commvault Simpana や Veeam Availability Suite などのオンプレミスでホストされるパートナー ソリューションでは、バックアップを Blob Storage に直接書き込むか、Veeam Cloud Connect のようなクラウド エンドポイントを介して書き込むことができます。

Sikkerhetskopier data og programmer fra et lokalt system og lagre dem på Azure ved hjelp av enten Azure Backup eller en partnerløsning. En Internett-tilkobling til Azure brukes til å koble til Azure Backup eller Azure Blob Storage. Azure Backup Server kan skrive sikkerhetskopier direkte til Azure Backup. Alternativt kan en tredjepartsløsning som driftes lokalt, slik som Commvault Simpana eller Veeam Availability Suite, lagre sikkerhetskopier til Blob-lagring direkte eller via et skyendepunkt som Veeam Cloud Connect.

Mer informasjon
オンプレミスのデータをクラウドでアーカイブするオンプレミスのデータを Azure Blob Storage でアーカイブします。

Arkiver dine lokale data på Azure Blob-lagring.

Mer informasjon