Hopp over navigasjon

Løsningsarkitektur: Flymotorovervåking for prediktivt vedlikehold i luftfartsbransjen

Microsoft Azures Predictive Maintenance-løsning viser hvordan man kombinerer sanntids flydata med analyse for å overvåke flyenes helsetilstand.

Denne løsningen er bygget på følgende Azure-administrerte tjenester: Stream Analytics, Event Hubs, Machine Learning Studio, HDInsight, Azure SQL Database, Data Factory og Power BI. Disse tjenestene kjører i et miljø med høy tilgjengelighet med oppdateringer og støtte. Dette gir deg mulighet til å fokusere på løsningen din i stedet for miljøet den skal kjøres i.

Flymotorovervåking for prediktivt vedlikehold i luftfartsbransjenMicrosoft Azures Predictive Maintenance-løsning viser hvordan man kombinerer sanntids flydata med analyse for å overvåke flyenes helsetilstand.Data Factory: Move data, orchestrate, schedule and monitorSQL DatabaseMachine LearningPower BI Event HubStream AnalyticsHDInsightGeography Data(Blob Storage)Engine Sensor Data (Simulated)

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Stream Analytics

Stream Analytics gir tilnærmet sanntidsanalyse av inndataflyten fra Azure Event Hub. Inndata filtreres og sendes til et Machine Learning-endepunkt, til slutt sendes resultatene til Power BI-instrumentbordet.

Event Hubs

Event Hubs importerer rå samlebåndsdata og sender dem videre til Stream Analytics.

Machine Learning Studio

Machine Learning predikerer potensielle feil basert på sanntids samlebåndsdata fra Stream Analytics.

HDInsight

HDInsight kjører Hive-skript for å levere aggregasjoner av de ubehandlede hendelsene som ble arkivert av Stream Analytics.

Azure SQL Database

SQL Database lagrer prediksjonsresultater mottatt fra Machine Learning, og publiserer data til Power BI.

Data Factory

Data Factory behandler orkestrering, planlegging og overvåking av datasamlebåndet for satsvis behandling.

Power BI

Power BI visualiserer sanntids samlebåndsdata fra Stream Analytics og de predikerte feilene og varslene fra Data Warehouse.

Relaterte løsningsarkitekturer