Hopp over navigasjon

Legge en moderne nett- eller mobilfront til en eldre kravsbehandlingapp

Denne bransjeprogramløsningen samler data fra flere forretningssystemer og viser dataene igjennom nett- og mobilfronter, dette hjelper med å forbedre de ansattes produktivitet og setter fart på beslutningstakning.

Customer mobile Azure ActiveDirectory B2C Employee mobile Azure ActiveDirectory MultifactorAuthentication Office 365 PowerBI (Q&A) Sharepoint Structured Blob Storage Logging Logic Apps Java Web App Power Apps Application Insights Salesforce.com Visual StudioTeam Services Visual Studio 3rd Party SAP 4 5 6 3 1 8 7 2

Sluttkundens mobilapp autentiseres via Azure Active Directory B2C

Kundens mobilapp kobles til nettjenesten på serverdelen som samler data fra forskjellige systemer ved bruk av asynkron tilkobling

Webprogram kobler til SQL-database

Power BI kobler til SQL-database og SharePoint

Logisk app henter data fra CRM (Salesforce)

Logisk app kobler til SAP-system (lokalt eller i skyen)

Ansattes mobilapp kobler til den logiske appen som orkestrerer forretningsprosessen

Ansattes mobilapp autentiseres via Azure Active Directory

  1. 1 Sluttkundens mobilapp autentiseres via Azure Active Directory B2C
  2. 2 Kundens mobilapp kobles til nettjenesten på serverdelen som samler data fra forskjellige systemer ved bruk av asynkron tilkobling
  3. 3 Webprogram kobler til SQL-database
  4. 4 Power BI kobler til SQL-database og SharePoint
  1. 5 Logisk app henter data fra CRM (Salesforce)
  2. 6 Logisk app kobler til SAP-system (lokalt eller i skyen)
  3. 7 Ansattes mobilapp kobler til den logiske appen som orkestrerer forretningsprosessen
  4. 8 Ansattes mobilapp autentiseres via Azure Active Directory

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Detaljert teknisk veileding om navigering i et spesifikt arkitekturområde

Antimønster over ytelse for skyprogrammer

Virtual Machines

Med Azure Virtual Machines kan du distribuere en Windows Server- eller Linux-avbildning i skyen. Du kan velge avbildninger fra en markedsplass eller bruke dine egne, tilpassede avbildninger.

Azure SQL Database

Azure SQL Database er en relasjonsdatabase du kan bruke til raskt å opprette, utvide og skalere relasjonsapper i skyen.

Relaterte løsningsarkitekturer

1 2 3 4 5

Moderne kundestøtteportal som drives av en fleksibel forretningsprosess

Løsningen demonstrerer en forretningsprosess for å overvåke og svare på kundetilbakemelding. Denne arkitekturen viser hvordan du enkelt kan koble flere forretningssystemer i sammen for å muliggjøre lettere kundestøtte.

HTTP Request API Management Cognitive ServicesFace API PowerBI MailChimp CosmosDB Dynamics 365 4 2 5 6 3 Customer 1

Prosess for kundeintroduksjon drevet av en serverløs arkitektur

Løsningen demonstrerer en forretningsprosess for kundeintroduksjon. Denne serverløse arkitekturen gir deg mulighet til å utvikle og kjøre programmer uten å bekymre deg om den underliggende infrastrukturen og tilknyttet administrasjon og vedlikehold.