Legge en moderne nett- eller mobilfront til en eldre kravsbehandlingapp

Denne bransjeprogramløsningen samler data fra flere forretningssystemer og viser dataene igjennom nett- og mobilfronter, dette hjelper med å forbedre de ansattes produktivitet og setter fart på beslutningstakning.

Legge en moderne nett- eller mobilfront til en eldre kravsbehandlingappDenne bransjeprogramløsningen samler data fra flere forretningssystemer og viser dataene igjennom nett- og mobilfronter, dette hjelper med å forbedre de ansattes produktivitet og setter fart på beslutningstakning.87654321

Kundens mobilapp autentiseres via Azure Active Directory B2C

Kundens mobilapp kobles til nettjenesten på serverdelen som samler data fra forskjellige systemer ved bruk av asynkron tilkobling

Webprogram kobler til SQL-database

Power BI kobler til SQL-database og SharePoint

Logisk app henter data fra CRM (Salesforce)

Logisk app kobler til SAP-system (lokalt eller i skyen)

Ansattes mobilapp kobler til den logiske appen som orkestrerer forretningsprosessen

Ansattes mobilapp autentiseres via Azure Active Directory

  1. 1 Kundens mobilapp autentiseres via Azure Active Directory B2C
  2. 2 Kundens mobilapp kobles til nettjenesten på serverdelen som samler data fra forskjellige systemer ved bruk av asynkron tilkobling
  3. 3 Webprogram kobler til SQL-database
  4. 4 Power BI kobler til SQL-database og SharePoint
  1. 5 Logisk app henter data fra CRM (Salesforce)
  2. 6 Logisk app kobler til SAP-system (lokalt eller i skyen)
  3. 7 Ansattes mobilapp kobler til den logiske appen som orkestrerer forretningsprosessen
  4. 8 Ansattes mobilapp autentiseres via Azure Active Directory

Implementeringsveiledning

Produkter/beskrivelse Dokumentasjon

Detaljert teknisk veileding om navigering i et spesifikt arkitekturområde

Antimønster over ytelse for skyprogrammer

Virtual Machines

Med Azure Virtual Machines kan du distribuere en Windows Server- eller Linux-avbildning i skyen. Du kan velge avbildninger fra en markedsplass eller bruke dine egne, tilpassede avbildninger.

Azure SQL Database

Azure SQL Database er en relasjonsdatabase du kan bruke til raskt å opprette, utvide og skalere relasjonsapper i skyen.

Relaterte løsningsarkitekturer