Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Connectivité hybride avec Azure StackAzure Stack vous permet de déployer des services Azure localement ou dans le cloud avec une logique d’application, un paradigme de développement et une méthodologie opérationnelle cohérents. Les applications cloud hybrides sont un système unique dont les composants sont exécutés dans Azure et Azure Stack. Ce schéma de solution est pertinent pour l’établissement de connexion pour toute application impliquant des communications entre le cloud public Azure et des composants Azure Stack locaux. La connectivité hybride est un schéma fondamental qui sera applicable à la plupart des solutions Azure Stack. Remarque : Cela ne s’applique pas aux déploiements d’Azure Stack déconnectés de l’Internet public.4321321

Hybridtilkobling med Azure Stack

Azure Stack gjør deg i stand til å distribuere Azure-tjenester lokalt eller i skyen med konsistent programlogikk, utviklingsmønstre og operasjonsmetode. Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger. Obs! Dette gjelder ikke Azure Stack-distribusjoner som er frakoblet det offentlige Internettet.

Mer informasjon
Hybrid CI/CD with Azure StackImplementing a continuous integration/continuous development (CI/CD) approach to deploying applications becomes difficult when on-premises applications are built and operated in different ways to cloud applications. Having a consistent set of development tools and processes across the Azure public cloud and on-premises Azure Stack environments makes it a lot easier for organisations to implement a practice of CI/CD. Apps and services deployed the right way in Azure and Azure Stack are essentially interchangeable and can run in either location.123455

Hybrid CI/CD med Azure Stack

Implementering av en tilnærming for kontinuerlig integrering / kontinuerlig utvikling (CI/CD) for programdistribusjon blir vanskelig når lokale programmer er utviklet og brukt på forskjellige måter enn skyprogrammer. Hvis du har et konsistent utvalg av utviklingsverktøy og -prosesser på tvers av den offentlig Azure-skyen og lokale Azure Stack-miljøer blir det mye enklere for organisasjonen å implementere en praksis for CI/CD. Apper og tjenester som er distribuert på riktig måte i Azure og Azure Stack er mer eller mindre utskiftbare og kan kjøre på begge lokasjoner.

Mer informasjon
Hybrid identity with Azure StackThe need to keep application components on-premises doesn’t have to be a barrier to adopting cloud technologies. With Azure Stack, app components can reside on-premises while interacting with components running in Azure public cloud. This blueprint enables teams to manage identity for users as well as applications in a way that is consistent across clouds.12334556

Hybrididentitet med Azure Stack

Behovet for å holde programkomponenter lokalt behøver ikke være et hinder for å benytte skyteknologier. Med Azure Stack kan appkomponenter befinne seg lokalt mens de har interaksjoner med komponenter som kjører i den offentlig Azure-skyen. Denne planen gir team mulighet til å administrere identiteter for brukere i tillegg til programmer på en konsistent måte på tvers av skyene.

Mer informasjon