Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Advanced analytics on big dataTransform your data into actionable insights using the best in class machine learning tools. This architecture allows you to combine any data at any scale and to build and deploy custom machine learning models at scale.1234567

Avanserte analyser av store data

Transformer dataene dine til handlekraftig innsikt ved å bruke de beste maskinlæringsverktøyene i klassen. Med denne arkitekturen kan du kombinere data i enhver skala og utvikle og distribuere tilpassede maskinlæringsmodeller i stor skala.

Mer informasjon
Modern data warehouseA modern data warehouse lets you bring together all your data at any scale easily and to get insights through analytical dashboards, operational reports or advanced analytics for all your users.12345

Moderne datalager

Et moderne datalager lar deg samle alle data av enhver størrelse enkelt, og få innsikt gjennom analytiske dashbord, driftsrapporter eller avansert analyse for alle brukerne dine.

Mer informasjon
Real-time analyticsGet insights from live, streaming data with ease. Capture data continuously from any IoT device or logs from website clickstreams and process it in near-real time.12345678

Sanntidsanalyse

Få innsikt fra direkte datastrømmer, enkelt. Samle data kontinuerlig fra hvilke som helst IoT-enheter eller logger fra klikkstrømmene til nettsteder og behandle dem i nær sanntid.

Mer informasjon