Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Build high availability into your BCDR strategyVirtual machines (VMs) are physically separated across zones, and a virtual network is created using load balancers at each site. These locations are close enough for high availability replication, so your applications stay running, despite any issues at the physical locations.1234567

Bygg inn høy tilgjengelighet i nødgjenopprettingsstrategien din

Virtuelle maskiner (VM-er) er fysisk separert på tvers av soner, og et virtuelt nettverk opprettes ved hjelp av belastningsfordelere i hvert område. Disse stedene er nær nok for replikering med høy tilgjengelighet, slik at programmene dine kan fortsette å kjøre, til tross for eventuelle problemer på de fysiske stedene.

Mer informasjon