Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Arkitektur for hybrid risikoanalyse

Denne malen for risikoanalyseløsning bruker Azure HPC-databehandling og virtuelle maskiner med GPU til å utvide lokal Tibco GridServer-databehandling til Azure ved bruk av Azure CycleCloud for integrering av automatisk skalering. Jobben kjører både lokalt og i skyen ved bruk av rask bufring for Avere vFXT og opprinnelig NFS-tilgang til markedsdata som er tilgjengelig lokalt.

Mer informasjon
Hybrid connectivity with Azure StackAzure Stack enables you to deploy Azure services on-premises or in the cloud with a consistent application logic, development paradigm, and operations methodology. Hybrid cloud applications are a single system that has components running in both Azure and Azure Stack. This solution blueprint is relevant to establishing connectivity for any application that involves communications between the Azure public cloud and on-premises Azure Stack components. Hybrid connectivity is a foundational blueprint that will be applicable to most Azure Stack solutions. Note: This doesn't apply to Azure Stack deployments that are disconnected from the public internet.4321321

Hybridtilkobling med Azure Stack

Azure Stack gjør deg i stand til å distribuere Azure-tjenester lokalt eller i skyen med konsistent programlogikk, utviklingsmønstre og operasjonsmetode. Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger. Merk: Dette gjelder ikke Azure Stack-distribusjoner som er frakoblet det offentlige Internettet.

Mer informasjon
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Enkelt merket nettside

Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov. Begynn i det små med innholdsstyringssystemet som gjør det enkelt å vedlikeholde meldingstjenesten på nettstedet ditt i sanntid – fra en nettleser og uten behov for å kunne kode.

Mer informasjon