Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Dimensionamento entre clouds com o Azure e o Azure StackO software moderno está cada vez mais ligado e distribuído. A consistência do Azure Stack com os serviços de plataforma e a infraestrutura do Azure permite-lhe dimensionar recursos entre clouds para atender ao aumento de carga, conforme necessário, e diminuir os recursos à medida que a procura baixa. Otimize os custos e maximize a eficiência dos recursos ao mesmo tempo que mantém a conformidade com a arquitetura entre clouds.12345

Skalering med Azure og Azure Stack på tvers av skyen

Moderne programvare er i økende grad tilkoplet og distribuert. Bestandigheten av Azure Stack med Azure Infrastruktur og platformtjenester setter deg i stand til å skalere ressurser på tvers av skyen for å møte belastning etter behov og å krympe ressursene ettersom etterspørselen avtar. Optimer kostnadene og maksimer ressurseffektiviteten mens du forblir i samsvar med arkitektur på tvers av skyen.

Mer informasjon
Live streaming digital mediaA live streaming solution allows you to capture video in real-time and broadcast it to consumers in real time, such as streaming interviews, conferences, and sporting events online. In this solution, video is captured by a video camera and sent to a channel input endpoint. The channel receives the live input stream and makes it available for streaming through a streaming endpoint to a web browser or mobile app. The channel also provides a preview monitoring endpoint to preview and validate your stream before further processing and delivery. The channel can also record and store the ingested content in order to be streamed later (video-on-demand).TokenTokenLicense/KeyLicense/KeyChannelLive SourceCloud DRM License/Key Delivery ServeStreamingEndpointMulti-ProtocolDynamicPackaging/Multi-DRMAzure CDNAzure BlobStoragePreviewMonitoringAzure Media Playerin BrowserAzure Media Playerin Mobile AppAzure LiveEncoder3rd Party On-PremisesLive EncoderProgram

Direkteavspilling av digitale medier

Med en direktestrømmingsløsning er det mulig å spille inn video i sanntid og kringkaste den til forbrukere, for eksempel ved å strømme intervjuer, konferanser eller sportsarrangementer på nettet. Med denne løsningen spilles video inn ved hjelp av et videokamera og sendes til et endepunkt for kanalinndata. Kanalen mottar direkteavspillingssignalene og gjør dem klar for direkteavspilling via et endepunkt for direkteavspilling til en nettleser eller mobilapplikasjon. Kanalen gir også et overvåkingsendepunkt for forhåndsvisning og validering av strømmen før videre behandling og levering. Kanalen kan også spille inn og lagre mottatt innhold for direkteavspilling på et senere tidspunkt (video-on-demand).

Mer informasjon
Site de marca simplesCrie e lance rapidamente campanhas digitais que se dimensionam automaticamente com base na procura dos clientes. Comece pelas bases com o sistema de gestão de conteúdos que lhe permite manter facilmente as mensagens no seu site em tempo real, a partir de um browser, sem precisar de código.1324

Enkelt merket nettside

Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov. Begynn i det små med innholdsstyringssystemet som gjør det enkelt å vedlikeholde meldingstjenesten på nettstedet ditt i sanntid – fra en nettleser og uten behov for å kunne kode.

Mer informasjon
Conectividade híbrida com o Azure StackO Azure Stack permite-lhe implementar serviços do Azure no local ou na cloud com uma metodologia consistente de lógica aplicacional, de paradigma de desenvolvimento e de operações. As aplicações híbridas na cloud são um sistema único que possui componentes que são executados tanto no Azure como no Azure Stack. Este esquema de solução é relevante para estabelecer conectividade para qualquer aplicação que envolva comunicações entre a cloud pública do Azure e os componentes do Azure Stack no local. A conectividade híbrida é um esquema fundamental que se aplicará à maioria das soluções do Azure Stack. Nota: Isto não se aplica às implementações do Azure Stack que estejam desligadas da Internet pública.4321321

Hybridtilkobling med Azure Stack

Azure Stack gjør deg i stand til å distribuere Azure-tjenester lokalt eller i skyen med konsistent programlogikk, utviklingsmønstre og operasjonsmetode. Hybride skyprogrammer er enkle systemer som har komponenter som kjører på både Azure og Azure Stack. Denne løsningsplanen gjelder for etablering av tilkobling for ethvert program som involverer kommunikasjon mellom den offentlige Azure-skyen og lokale Azure Stack-komponenter. Hybrid tilkobling er en grunnleggende plan som gjelder de fleste Azure Stack-løsninger. Merk: Dette gjelder ikke Azure Stack-distribusjoner som er frakoblet det offentlige Internettet.

Mer informasjon