Azure-løsningsarkitekturer

Arkitekturer som hjelper deg å utforme og implementere sikre, svært tilgjengelige, raske og robuste løsninger på Azure.

Hybrid risk analysis architectureThis templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.1234566778

Hybrid risk analysis architecture

This templated risk analysis solution uses Azure HPC compute and GPU virtual machines (VMs) to expand on-premises Tibco GridServer compute to Azure using Azure CycleCloud for auto-scaling integration. The job executes both on-premises and in the cloud by using Avere vFXT fast caching and native NFS access to market data available on-premises.

Mer informasjon
Simple branded websiteQuickly build and launch digital campaigns that automatically scale based on customer demand. Start simple with the content management system that enables you to easily maintain the messaging on your website in real time, from a browser, with no coding required.1324

Enkelt merket nettside

Bygg og lanser raskt digitale kampanjer som automatisk skaleres ut fra kundenes behov. Begynn i det små med innholdsstyringssystemet som gjør det enkelt å vedlikeholde meldingstjenesten på nettstedet ditt i sanntid – fra en nettleser og uten behov for å kunne kode.

Mer informasjon
Cross cloud scaling with Azure and Azure StackModern software is increasingly connected and distributed. The consistency of Azure Stack with Azure infrastructure and platform services enable you to scale resources cross cloud to meet increased load as needed, and decrease resources as demand drops. Optimise cost and maximise resource efficiency while remaining compliant with cross cloud architecture.12345

Skalering med Azure og Azure Stack på tvers av skyen

Moderne programvare er i økende grad tilkoplet og distribuert. Bestandigheten av Azure Stack med Azure Infrastruktur og platformtjenester setter deg i stand til å skalere ressurser på tvers av skyen for å møte belastning etter behov og å krympe ressursene ettersom etterspørselen avtar. Optimer kostnadene og maksimer ressurseffektiviteten mens du forblir i samsvar med arkitektur på tvers av skyen.

Mer informasjon