Hopp over navigasjon

Table Storage

Et lager for NoSQL-nøkkelverdier, for hurtig utvikling ved bruk av store semi-strukturerte datasett

Kunder som bruker Table Storage

Lagre flere petabyte strukturert data

Bruk Azure Table Storage til å lagre flere petabyte med halvstrukturerte og hold kostnadene nede. Til forskjell fra mange datakilder – lokale og skybaserte – gir Table Storage deg muligheten til å skalere opp uten å måtte splitte datasettet ditt manuelt. Tilgjengelighet er heller ikke et problem: Ved å bruke geo-redundant lagring kopieres data tre ganger innenfor et område – og ytterligere tre ganger i et annet område flere hundre kilometer unna.

Lagre flere petabyte strukturert data

Støtter fleksible dataskjemaer

Table Storage er utmerket for fleksible datasett – brukerdata for nettapper, adressebøker, enhetsinformasjon og andre metadata – og lar deg bygge skyprogrammer uten å låse datamodellen til bestemte skjemaer. Siden forskjellige rader i samme tabell kan ha forskjellig struktur – for eksempel ordreinformasjon i en rad og kundeinformasjon i en annen – kan du utvikle programmet og tabellskjemaet uten å måtte koble dem fra nettet.

Støtter fleksible dataskjemaer

Utformet for virksomheter

Table Storage bruker en modell for sterk konsekvens. Når data settes inn eller oppdateres i tabellagringen, kommer all videre bruk av disse dataene til å vise den nyeste oppdateringen. Dette er viktig for systemer med flere brukere som oppdaterer datalagre samtidig.

Utformet for virksomheter

Utviklet for utviklere

CloudStorageAccount storageAccount = CloudStorageAccount.Parse
("DefaultEndpointsProtocol=https;AccountName=your_account;AccountKey=your_account_key");

CloudTableClient tableClient = storageAccount.CreateCloudTableClient();

CloudTable table = tableClient.GetTableReference("customers");

CustomerEntity customer = new CustomerEntity("Harp", "Walter");
customer.Email = "Walter@contoso.com";
customer.PhoneNumber = "425-555-0101";

TableOperation insertOperation = TableOperation.Insert(customer);

await table.ExecuteAsync(insertOperation);

TableOperation retrieveOperation = TableOperation.Retrieve<customerentity>("Harp", "Walter");

TableResult result = await table.ExecuteAsync(retrieveOperation);

Kodeprøver for innsetting av en bunke på 100 egendefinerte rader i en tabell ved bruk av .NET Client Library.

Azure Storage leverer rike klientbiblioteker for utvikling av apper med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby og Python. Klientbibliotekene tilbyr avanserte funksjoner for tabellagring, blant annet OData-støtte for spørring, og funksjonalitet for optimistisk låsing. Data i Storage er også tilgjengelig via REST-API-en, som kan kalles opp av alle språk som gjør HTTP/HTTPS-spørringer.

Begynn å bruke Table Storage