Table Storage

Et lager for NoSQL-nøkkelverdier, for hurtig utvikling ved bruk av store semi-strukturerte datasett

  • Store semi-structured data that’s highly available
  • Create massively-scalable apps
  • Create apps that require a flexible data schema
  • Use JSON to serialize data
  • Perform OData-based queries

Lagre flere petabyte strukturert data

<p>Bruk Azure Table Storage til å lagre flere petabyte med halvstrukturerte og hold kostnadene nede. Til forskjell fra mange datakilder – lokale og skybaserte – gir Table Storage deg muligheten til å skalere opp uten å måtte splitte datasettet ditt manuelt. Tilgjengelighet er heller ikke et problem: Ved å bruke geo-redundant lagring kopieres data tre ganger innenfor et område – og ytterligere tre ganger i et annet område flere hundre kilometer unna.</p>

Støtter fleksible dataskjemaer

<p>Table Storage er utmerket for fleksible datasett – brukerdata for nettapper, adressebøker, enhetsinformasjon og andre metadata – og lar deg bygge skyprogrammer uten å låse datamodellen til bestemte skjemaer. Siden forskjellige rader i samme tabell kan ha forskjellig struktur – for eksempel ordreinformasjon i en rad og kundeinformasjon i en annen – kan du utvikle programmet og tabellskjemaet uten å måtte koble dem fra nettet.</p>

Utformet for virksomheter

<p>Table Storage bruker en modell for sterk konsekvens. Når data settes inn eller oppdateres i tabellagringen, kommer all videre bruk av disse dataene til å vise den nyeste oppdateringen. Dette er viktig for systemer med flere brukere som oppdaterer datalagre samtidig.</p>

Utviklet for utviklere

<p>Azure Storage leverer rike klientbiblioteker for utvikling av apper med .NET, Java, Android, C++, Node.js, PHP, Ruby og Python. Klientbibliotekene tilbyr avanserte funksjoner for tabellagring, blant annet OData-støtte for spørring og funksjonalitet for optimistisk låsing. Data i Azure Storage er også tilgjengelig via REST API, som kan kalles på fra alle språk som gjør HTTP/HTTPS-spørringer.</p>

Why trust Table Storage?

  • Microsoft investerer mer enn $1 billion årlig på cybersikkerhet og utvikling.

  • Vi har over 3500 sikkerhetseksperter som bare jobber med datasikkerhet og personvern.

  • Azure har flere sertifiseringer enn noen annen skyleverandør. Se hele listen her.

Kunder som bruker Table Storage

Xbox
GreenButton
Carnegie Mellon University
Orange Tribes

Alt du trenger for å komme igang

Get instant access and a $200 credit by signing up for a free Azure account.
Learn how to use Table Storage with 5-minute quickstart tutorials and documentation.
Enhance Table Storage with additional features and products, like security and backup services.

Table Storage-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

Begynn å bruke Table Storage