Queue Storage

Varige køer for skytjenester med stort volum

Hold komponenter atskilt

Bruk Azure Queue Storage til å lage fleksible programmer og skille funksjoner fra hverandre, slik at du oppnår bedre robusthet ved store arbeidsbelastninger. Når du utvikler programmer som skal skaleres, skilles ofte programkomponentene slik at de kan skaleres uavhengig av hverandre. Queue Storage gir deg asynkrone meldingskøer for kommunikasjon mellom programkomponenter, uansett om de kjører i skyen, på skrivebordet, lokalt eller på mobilenheter.

Bygg smidigere applikasjoner

Innebygd motstandsdyktighet

Queue Storage bidrar til å gjøre programmet ditt skalerbart og mindre følsomt for feil i enkeltkomponenter. Hvis en del av arkitekturen din går ned, blir meldinger bufret og deretter naturlig plukket opp av andre meldingsbehandlingsnoder, slik at integriteten til arbeidsbelastningen bevares.

Håndter utbrudd av trafikk

Skaler for trafikkutbrudd

Bruk Queue Storage til å få rett størrelse på tjenestedistribusjonen. Programmer absorberer uventede trafikkutbrudd som hindrer at servere blir overbelastet på grunn av en plutselig flom av forespørsler. Overvåk kølengden for å legge til fleksibilitet i programmet og distribuer eller sett i dvale ekstra arbeidernoder basert på kundeforespørselen.

Skaler for trafikkutbrudd
Zitec

"We're so happy with the interoperability and storage capabilities of Microsoft Azure that, if the need arises to put the entire application in the cloud, we will certainly choose Microsoft Azure based on its scalability and interoperability with PHP and many other open source technologies."

Alexandru Lapusan, CEO & Founding Partner ved Zitec

Related products and services

Azure Data Lake Storage

Skalerbart i stor grad, bygger sikkerheten i data lake-funksjonalitet på Azure Blog Storage

Azure SQL Database

Administrert intelligent SQL i skyen

Service Bus

Koble til i private og offentlige skybaserte miljøer

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Kom i gang med Queue Storage