Hopp over navigasjon

Azure Service Fabric

Bygg og driv skalerbare distribuerte apper som alltid er aktive

Stol på en utprøvd plattform for målkritiske programmer

Focus on building applications and business logic, and let Azure solve the hard distributed systems problems such as reliability, scalability, management, and latency. Service Fabric is an open source project and it powers core Azure infrastructure as well as other Microsoft services such as Skype for Business, Intune, Azure Event Hubs, Azure Data Factory, Azure Cosmos DB, Azure SQL Database, Dynamics 365, and Cortana. Designed to deliver highly available and durable services at cloud-scale, Azure Service Fabric intrinsically understands the available infrastructure and resource needs of applications, enabling automatic scale, rolling upgrades, and self-healing from faults when they occur.

Choose from a variety of productive programming models and languages including .NET Core 2.0, C#, and Java to build your microservice and container-based applications. Deploy Service Fabric cluster in Azure or use Azure Service Fabric mesh - a fully managed microservices platform, currently in preview. Azure Service Fabric is also available as a free download for Windows Server, enabling you to create Service Fabric clusters on premises or in other clouds.

Se hvordan Azure Service Fabric hjelper Alaska Airlines med å distribuere nye mikrotjenester raskere

See how Azure Service Fabric powers Next Games, an ultra-MMO game

Hva kundene våre sier

Forenkle utvikling og administrasjon av mikrotjeneste-programmer

  • Raskt til markedet: Fokuser på å bygge funksjoner som gir merverdi til programmet, uten å måtte designe eller skrive ekstra kode for håndtering av problemer knyttet til pålitelighet, skalerbarhet, administrasjon eller forsinkelser i den underliggende infrastrukturen.
  • Beholder- og tjenesteorkestrering i det samme miljøet: Ta med Docker-beholderne dine i Linux eller Windows, og kjør dem trygt i skala sammen med andre arbeidsbelastninger og tjenester. Utnytt Azure Service Fabrics beholderdrifting, behandling av klyngeressurser og funksjoner for arbeidsbelastningsorkestrering.
  • Velg din arkitektur: Bygg tilstandsløse eller tilstandsfulle mikrotjenester – en arkitekturstrategi med komplekse programmer som består av små tjenester i uavhengige versjoner – for å drive svært komplekse og dataintensive scenarioer, og skalere disse til eller på tvers av, skyen med Azure Service Fabric. Miks og match programmeringsmodellene og språkene som fungerer for deg, fra beholdere og apper som kan kjøres av en gjest, til mikrotjenester og actors.
  • Mikrotjeneste-smidighet: Aktiverer kontinuerlige integrerings- og utviklingsmetoder og leverer nye funksjoner ved å konstruere følsomme mikrotjeneste-programmer.
  • IDE-integrering: Utvikle, test, feilsøk, distribuer og oppgrader Service Fabric-apper raskt og enkelt i «single-box»-, test- og produksjonsmiljøer. Gjør dette ved å benytte IDE-verktøyet du foretrekker, som for eksempel Visual Studio, Eclipse eller kommandolinjestøtte.
  • Kjør hvor som helst: Distribuer den samme programkoden fleksibelt på offentlige, driftede eller private skyer med konsekvente plattformtjenester og de samme Application Programming-modellene, med mulighet til å velge Windows Server eller Linux (Ubuntu eller RHEL) som vertsoperativsystem.
Service Fabric leverer lav-forsinkelsesytelse

Lever forbedret effektivitet med lite ventetid i massiv skala

Lever raske men sikre oppgraderinger med null nedetid, automatiske skalerte operasjoner og integrert helseovervåking og få automatisk gjenoppretting ved feil. Orkestrer mikrotjenester og beholderbaserte apper, få innsikt i programhelse og -ytelse, og muliggjør utvikling av robuste, skalerbare tjenester med lite ventetid.

Løs vanskelige distribuert system-problemer knyttet til pålitelig feiloppdagelse og failover, ledervalg, tilstandsadministrasjon, tjenesteoppdagelse, løpende oppgraderinger, programportabilitet, miljøabstrahering, ressursbehandling og styring samt konfigurasjonsbehandling, og lever funksjoner for administrasjon av programlivssyklus slik at utviklere ikke trenger å bygge programmene på nytt ved økt bruk. Utvikle og lever mange slags programmer og arbeidsbelastninger, inkludert SaaS-programmer med flere tjenester, målkritiske bransjeprogrammer, arbeidsbelastninger for innsamling og behandling av IoT-data, og spilling.

Related products and services

API Management

Publiser API-er til utviklere, partnere og ansatte, sikkert og skalert

IoT Hub

Koble til, overvåk og administrer milliarder av IoT-ressurser

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Begynn å arbeide med Azure Service Fabric