Hopp over navigasjon

Sikkerhet og samsvar

Trusselpåvisning og forebygging gjennom avansert skysikkerhet

Analyser og utforsk hendelser

Analyser hendelser på tvers av mange forskjellige datakilder, og identifiser sikkerhetsrisikoer. Forstå omfanget og effekten av trusler og angrep for å redusere skadene ved et sikkerhetsbrudd.

Oppdager trussler før de oppstår

Identifiser angrepsmønstre ved å visualisere utgående skadelig IP-trafikk og skadelige trusseltyper. Forstå sikkerhetsholdningene til hele miljøet ditt, uansett fra hvilken plattform.

Effektiviser sikkerhetsrevisjonene

Fang opp alle logg- og hendelsesdata som kreves for sikkerhets- eller revisjoner for å sjekke forskriftssamsvar. Reduser tiden og ressursene du trenger for å utføre en sikkerhetsrevisjon, med et komplett, søkbart og eksporterbart sett med logg- og hendelsesdata.

Automatisk datainnsamling

Spar tid og bruk mindre krefter på å identifisere sikkerhetshendelser og trusseldata som du må samle og analysere. Når du har koblet til agentene vil tjenesten automatisk velge og samle nødvendig data.

Effektiv datalagring

Uavhengig av dataøkningen vil Security & Compliance gi deg den databehandlings- og lagringskapasiteten du trenger. Den lar deg også overvåke sikkerhetshendelser over lengre perioder på en kostnadseffektiv måte, for bedre presisjon og for å kunne levere data til kritiske sikkerhetsrevisjoner.

Related products and services

Insight & Analytics

Søk, koordiner og analyser data enkelt fra skyen

Automation & Control

Administrer alle automatiserings- og konfigureringsressursene sentralt

Protection & Recovery

Sikre programtilgjengelighet og databeskyttelse

Evaluer Sikkerhet og samsvar gratis