Azure Search

Skysøketjeneste for utvikling av nett- og mobilapper

Kundene bruker skyen for å muliggjøre avanserte søk

Bygg en glimrende søkeopplevelse for web- og mobilapper

Mange programmer bruker søk som det primære interaksjonsmønsteret, og kundene forventer seg høy relevans, forslag, nesten umiddelbare svar, flere språk, fasettering og mye mer. Med Azure Search kan du enkelt legge til kraftige og avanserte søkefunksjoner på nettsteder eller i programmer. Den integrerte naturlige språkpakken fra Microsoft, som også brukes i Bing og Office, har blitt forbedret i løpet av 16 år med utvikling. Du kan raskt justere søkeresultater og lage detaljerte, finjusterte rangeringsmodeller for å knytte sammen søkeresultater og forretningsmål. Pålitelig gjennomstrømming og lagring gir deg rask søkeindeksering og spørring for å støtte tidssensitive søkescenarioer.

Reduser kompleksiteten med en fullstendig administrert tjeneste

Med Azure Search trenger du ikke konfigurere og administrere din egen søkeindeks. Den fullstendig administrerte tjenesten gjør at du slipper å tenke på ødelagte indekser, tjenestetilgang, skalering og tjenesteoppdateringer. Opprett flere indekser uten inkrementell kostnad per indeks. Skaler enkelt opp eller ned ettersom applikasjonens trafikk og databruk endres.

Kom i gang raskt

Azure Search øker utviklingshastigheten takket være støtte for velkjente verktøy og Microsofts stabile og globale skyplattform. Du kan hurtig klargjøre søk og begynne å fylle ut indeksen for å få den i gang straks. Som andre Azure-tjenester bruker Azure Search velkjente REST API-kall og gir deg et SDK for Microsoft .NET. Det globale nettverket av Azure-datasentre gir deg redusert søkeforsinkelse uansett hvor programmet ditt befinner seg.

Related products and services

App Service

Rask utvikling av kraftige nettskyapper for web- og mobil

Azure Cosmos DB

Globalt distribuert multimodell database for en hvilken som helst skalering

Azure SQL Database

Behandlet relasjonell SQL-database som en tjeneste

Bruk Azure Search med gratiskontoen din