Hopp over navigasjon

Azure Purview

Maksimer bedriftsverdien med ensrettet datastyring

Datastyring på en ny måte

Azure Purview er en tjeneste for enhetlig datastyring som hjelper deg med å administrere og styre lokale data, data i flere skyer og SaaS-baserte data. Opprett enkelt et helhetlig, oppdatert kart over datalandskapet med automatisert dataoppdagelse, klassifisering av sensitive data og fullstendig dataavstamming. Gi dataforbrukerne muligheten til å finne verdifulle, pålitelige data.

Automatisert dataoppdagelse, avstammingsidentifisering og dataklassifisering i lokale kilder, kilder i flere skyer og SaaS-baserte kilder

Enhetlig kart over dataressursene og relasjonene mellom disse for mer effektiv styring

Semantisk søk gjør det mulig å finne data ved å bruke forretningsmessige eller tekniske termer

Innsikt i plasseringen av og bevegelsene til sensitive data i det hybride datalandskapet

Opprett et enhetlig kart over data fra alle hybride kilder

Legg grunnlaget for effektiv bruk og styring av data med Purview Data Map.

 • Automatiser og administrer metadata fra hybride kilder.
 • Klassifiser data med innebygde og egendefinerte klassifiserere og følsomhetsetiketter fra Microsoft Information Protection.
 • Merk sensitive data på en enhetlig måte i både SQL Server, Azure, Microsoft 365 og Power BI.
 • Integrer enkelt alle datasystemene ved hjelp av Apache Atlas-API-er.

Finn ut mer

Gi mulighet for å finne pålitelige data på en enkel måte

Få maksimalt med forretningsverdi fra dataene for databrukerne dine med Purview Data Catalog.

 • Søk etter data med tekniske eller forretningsmessige termer.
 • Forstå data på en enkel måte ved å bla gjennom tilknyttede tekniske, forretningsmessige, semantiske og driftsrelaterte metadata.
 • Identifiser raskt følsomhetsnivået for dataene.
 • Vit hvor dataene kom fra, med interaktiv visualisering av dataavstammingen.
 • Styrk dataforskere, -teknikere og -analytikere ved å gi dem forretningskontekst som grunnlag for initiativer for forretningsintelligens, analyser, kunstig intelligens og maskinlæring.

Finn ut mer

Finn data som gir innsikt i forretningene

Forstå dataforsyningskjeden – fra rådata til forretningsinnsikt.

 • Skann Power BI-miljøet og Azure Synapse Analytics-arbeidsområdene med noen få klikk, og publiser automatisk alle ressursene og all avstammingen som blir funnet, til Purview Data Map.
 • Koble Azure Purview til Azure Data Factory-forekomster for automatisk å samle inn dataintegrasjonsavstamming.
 • Finn raskt ut hvilke analyser og rapporter som allerede finnes, slik at du slipper å finne opp hjulet på nytt.

Skann Power BI-leieren uten ekstra kostnader

Få maksimal forretningsverdi fra SQL Server-data

Finn og styr alle SQL Server-dataene på en enkel måte med en tjeneste for enhetlig datastyring.

 • Koble SQL Server til Purview Data Map, og gi mulighet for automatisert skanning og dataklassifisering.

Skann SQL-serverne uten ekstra kostnader

Gi forretningskontekst med en ordliste

Kurater forretningstermer og lever en enhetlig forståelse med Purview Data Catalog.

 • Fjern behovet for Excel-dataordlister med forretningsordlister i foretaksklassen.
 • Importer eksisterende dataordlister med noen få klikk.
 • Gjør det mulig å finne dataene ved å bruke velkjent forretningsspråk.

Finn ut mer

Få innsikt i sensitive data i hele organisasjonen

Identifiser og forstå sensitive data på en enkel måte.

 • Vurder plasseringen til sensitive data visuelt etter etikett eller klassifisering, og se detaljene for hver dataressurs.
 • Bruk følsomhetsetiketter fra Microsoft Information Protection på dataressurser styrt av Azure Purview.

Finn ut mer

Omfattende innebygd sikkerhet og forskriftssamsvar for data

Betal bare for det du bruker

Azure Purview reduserer kostnadene på flere fronter, blant annet ved å redusere behovet for manuell og tilpasset innsats for å finne og klassifisere data, og ved å fjerne skjulte og eksplisitte kostnader knyttet til vedlikehold av egenutviklede systemer og Excel-baserte løsninger. Skann SQL-servere og Power BI-leiere uten ekstra kostnader.

Get started with Azure Purview

If you don't have an Azure account, sign up free to get instant access and $200 credit.

Sign in to the Azure portal to create an Azure Purview account easily and quickly with this simple quickstart.

Go to the Knowledge Center inside Azure Purview to discover videos and tutorials, and to take a tour of key features inside the Azure Purview Studio.

Azure Purview-oppdateringer, -blogger og -kunngjøringer

Vanlige spørsmål om Azure Purview

 • Azure Purview, som for øyeblikket er i offentlig forhåndsversjon, er en totaladministrert tjeneste for enhetlig datastyring som gir deg maksimal forretningsverdi fra dataene dine. Med Purview Data Map kan du skanne og klassifisere data fra datakilder lokalt og i flere skyer. Disse hybride dataene blir deretter enkle å finne for alle som bruker Purview Data Catalog.
 • Serviceavtale for Azure Purview blir tilgjengelig når tjenesten blir allment tilgjengelig.

Klar når du er – la oss konfigurere gratiskontoen din